Zaradi prireditve bo v petek 16. 11. 2018 od 9.00 ure dalje (do cca 2.00 ure v soboto 17.11.) spremenjeno izvajanje nekaterih linij mestnega in primestnega prometa na območju mesta Koper.

OBVESTILO/AVVISO: Spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa na območju mesta Koper 16. 11.

Zaradi prireditve bo v petek 16. 11. 2018 od 9.00 ure dalje (do cca 2.00 ure v soboto 17.11.) spremenjeno izvajanje nekaterih linij mestnega in primestnega prometa na območju mesta Koper.

 

Linija MP štev. 2 Koper-Markovec-Bolnica-Koper

  • iz AP Koper do postajališča Tržnica, nadaljuje po cesti Z.P.Godina, Ljubljanski in obvoznici (AC) do postajališča Mandrač ter po voznem redu naprej. V odhodu iz Bolnice (Markovca) vozi do postajališča Pasarela, po obvoznici (AC), Ljubljanski in cesti ZP Godina do postajališča Zeleni park ter po voznem redu na AP.

 

Linija MP štev. 4 Šalara-Tržnica-Žusterna-Šalara

  • iz Partizanske do postajališča Pasarela po voznem redu, na krožišču pri Mandraču se po Tomšičevi vrača na Ljubljansko cesto-Zeleni park-Tržnica. Avtobus v času zapore ne vozi na relaciji Tržnica-Žusterna-Tržnica. Odhod iz Tržnice za Šalaro po voznem redu s tem da gre po cesti Z.P.Godina, Ljubljanski in Tomšičevi do postajališča Mandrač in po voznem redu do Partizanske.

 

Linija MP štev. 5 in 6 (med 10.15 in 12.50 uro) Potniški t.-Brolo-Žusterna-Markovec-Potniški t.-Brolo

  • iz trga Brolo oziroma iz Potniškega terminala do postajališča Tržnica, nadaljuje po cesti Z.P.Godina, Ljubljanski, obvoznici (AC) do postajališča Žusterna ter po voznem redu naprej. V odhodu iz Markovca Center za Gradom vozi do postajališča Mandrač, nadaljuje po obvoznici (AC), Ljubljanski in cesti Z.P.Godina do postajališča Zeleni park ter po voznem redu naprej.

 

Linija MP štev. 7 Potniški t.-Markovec-Potniški t.

 

  • iz Potniškega terminala do postajališča Tržnica, nadaljuje po cesti Z.P.Godina, Ljubljanski, obvoznici (AC) do postajališča Nova ter po voznem redu (Markovec-Rozmanova) do postajališča Nova, nadaljuje po obvoznici (AC), Ljubljanski in cesti ZP Godina do postajališča Zreleni park-Potniški terminal.

 

Primestna linija Koper-Piran-Koper

  • iz AP Koper do postajališča Tržnica, nadaljuje po cesti Z.P.Godina, Ljubljanski in obvoznici (AC) do postajališča Izola Mehano ter po voznem redu naprej. V odhodu iz Pirana (Izola) vozi do postajališča Izola, po obvoznici (AC), Ljubljanski in cesti ZP Godina do postajališča Zeleni park ter po voznem redu na AP

Potnikom se opravičujemo zaradi morebitnih zamud. Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 662-5015 in 662-5103.

 

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 


 

AVVISO

 

In occasione dell’evento che si terrà venerdì, 16.11.2018 dalle ore 9.00 in poi  (sino alle ore 2.00 circa di sabato 17.11.) verrà modificato il tragitto di alcune linee urbane ed extraurbane nell’area della città di Capodistria.

 

Linea numero 2

Capodistria – Monte Marco – Ospedale – Capodistria

 

Linea numero 4

Salara-Mercato-Giusterna-Salara

 

Linea numero 5

Piazza Brolo – Giusterna – Monte Marco – Piazza Brolo

 

Linea numero 6

Terminal Passeggeri – Giusterna – Monte Marco – Terminal   Passeggeri

 

Linea numero 7

Terminal Passeggeri – Monte Marco – Terminal Passeggeri

 

Linea extraurbana Capodistria-Pirano-Capodistria

  • da AP Capodistria sino alla fermata Tržnica, prosegue lungo la strada di Z.P. Godina, Ljubljanska e la circonvallazione (AC) sino alla fermata di Isola Mehano, per proseguire secondo l’orario usuale. Partendo da Pirano (Isola) prosegue fino alla fermata di Isola, procede sulla circonvallazione (AC), Ljubljanska e la strada per ZP Godina sino alla fermata Zeleni park e secondo l’orario usuale sino ad AP.

 

Ci scusiamo con i gentili clienti per gli eventuali ritardi. Per maggiori informazioni telefonare ai numeri  662-5015 e 662-5103.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.