Obveščamo vas, da bodo zaradi prireditve »Predstavitev KS in TD MOK« dne 18. 5. 2019 (sobota) med 9.00 in 18.00 uro spremenjene linije mestnega prometa:

OBVESTILO/AVVISO: Sprememnjeno izvajanje linij 6, 7 in 8 mestnega prometa Koper dne 18. 5. 2019

Obveščamo vas, da bodo zaradi prireditve »Predstavitev KS in TD MOK« dne 18. 5. 2019 (sobota) med 9.00 in 18.00 uro spremenjene linije mestnega prometa:

  • Linija 6 Potniški t.-Markovec-Potniški t.

Odhod in prihod na Potniški terminal je na platoju za pristajanje potniških ladij. V odhodu iz Markovca vozi po voznem redu do postajališča Zeleni park od koder nadaljuje mimo Banke in po Ferrarski na Potniški terminal.

  • Linija 7 Potniški t.-Kraljeva-Rozmanova-Potniški t.

Odhod in prihod na Potniški terminal je na platoju za pristajanje potniških ladij. V odhodu iz Rozmanove vozi po voznem redu do postajališča Zeleni park od koder nadaljuje mimo Banke in po Ferrarski na Potniški terminal.

  • Linija 8 Potniški t.-Rozmanova-Olmo-Potniški t.

Odhod in prihod na Potniški terminal je na platoju za pristajanje potniških ladij. V odhodu iz Olma vozi po voznem redu do postajališča Banka I od koder nadaljuje mimo Banke in po Ferrarski na Potniški terminal.

Avtobusno postajališče Potniški terminal se v času zapore prestavi na plato potniškega terminala (vhod v Marino).

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 662-5105 in 662-5103.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija

 


 

AVVISO

 

Vi avvisiamo che a causa della manifestazione, sabato 18.05.2019 dalle ore 9.00 alle 18.00 verrá cambiato il transito del traffico urbano e suburbano sui tratti:

– Linea numero 6  Terminale passeggeri-Monte Marco-Terminale passeggeri

 

– Linea numero 7 Terminale passeggeri-via Kralj-via Rozman-Terminale passeggeri

 

– Linea numero 8 Terminale passeggeri-via Rozman-Olmo-Terminale passeggeri

 

Gli arrivi e le partenze verranno effettuati alla fermata di fronte all’ormeggio delle navi da crociera.

Per le ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgersi al seguente numero telefonico 662-50105 in 662-5103.

Arriva Slovenija