Obveščamo vas, da bo med 28. in 30. 9. 2018, zaradi prireditve »Sladka Istra 2018« spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper na linijah 6, 7 in 8. Avtobusno postajališče Potniški terminal se prestavi na plato za pristajanje potniških ladij.

OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v mestnem prometu Koper zaradi prireditve Sladka Istra 2018

Obveščamo vas, da bo med 28. in 30. 9. 2018, zaradi prireditve »Sladka Istra 2018« spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper na linijah 6, 7 in 8. Avtobusno postajališče Potniški terminal se prestavi na plato za pristajanje potniških ladij.

  • Linija 6 v odhodu iz Markovca vozi do postajališča Zeleni park-Banka, po Ferrarski na potniški terminal.
  • Linija 7 v odhodu iz Kraljeve (Rozmanove) vozi do postajališča Zeleni park – Banka, po Ferrarski na potniški terminal. 
  • Linija 8 v odhodu iz Olma vozi do postajališča Banka I in po Ferrarski na potniški terminal.

 

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 

 

__________

 

AVVISO

 

Si avvisa la gentile cliente che dal 28 al 30 settembre 2018, in occasione della manifestazione “Dolce Istria 2017”, verranno modificate le linee urbane n. 6, 7 e 8 di Capodistria.

La fermata dell’autobus Terminal passeggeri Potniški terminal verrà spostata sulla piattaforma per l’attracco delle navi passeggere. 

  • La linea 6 in partenza da Markovec viaggia sino ala fermata Zeleni park-Banka, procede sulla  Ferrarska sino al terminal passeggeri
  • La liena 7 in partenza da Kraljeva  (Rozmanova) viaggia sino alla fermata Zeleni park-Banka, procede sulla  Ferrarska sino al terminal passeggeri
  • La linea 8 in partenza da Olmo viaggia sino alla fermata Banca I, procede sulla Ferrarska sino al terminal passeggeri

 

Vi auguriamo un viaggio sicuro e piacevole.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.