V nedeljo 6. 10. 2019 bo na območju Ankarana in širšem območju slovenske Istre potekala prireditev Istrski kolesarki maraton 2019. Zaradi izvedbe prireditve bodo vpeljane popolne občasne premične zapore posameznih cest na relaciji Ankaran (Jadranska in Železniška cesta) in v Kopru na Ankaranski cesti, Vojkovem nabrežju, Pristaniški ulici in Piranski cesti. Zaradi tega bo občasno prihajalo do zamud pri izvajanju avtobusnih prevozov v mestnem prometu Koper in na linijah Ankaran-Koper ter Koper-Izola-Piran.

OBVESTILO//AVVISO: Spremembe pri izvajanju avtobusnih prevozov v mestnem prometu Koper in na linijah Ankaran-Koper ter Koper-Izola-Piran

V nedeljo 6. 10. 2019 bo na območju Ankarana in širšem območju slovenske Istre potekala prireditev Istrski kolesarki maraton 2019. Zaradi izvedbe prireditve bodo vpeljane popolne občasne premične zapore posameznih cest na relaciji Ankaran (Jadranska in Železniška cesta) in v Kopru na Ankaranski cesti, Vojkovem nabrežju, Pristaniški ulici in Piranski cesti. Zaradi tega bo občasno prihajalo do zamud pri izvajanju avtobusnih prevozov v mestnem prometu Koper in na linijah Ankaran-Koper ter Koper-Izola-Piran.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (05) 662-5103 in (05) 662-5102 v delavnem času službe.

Hvala za razumevanje.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija

 

AVVISO

Domenica 6 ottobre 2019 si terrà la Maratona ciclistica istriana 2019, che si snoderà per Ancarano e zone limitrofe e il più ampio territorio dell’Istria slovena.

A causa dello svolgimento di questa manifestazione la viabilità sarà occasionalmente interrotta, con blocchi totali e mobili, su specifiche strade di Ancarano (strada dell’Adriatico e strada della Ferrovia) e Capodistria (strada di Ancarano, riva Vojko, via del Porto e strada di Pirano). Il servizio di trasporto pubblico urbano potrà pertanto subire ritardi a Capodistria e sulle tratte Ancarano-Capodistria e Capodistria-Isola-Pirano.

Maggiori informazioni sono eventualmente disponibili chiamando i numeri (05) 662-5103 e (05) 662-5102 negli orari di apertura al pubblico, nonché consultando il sito dell’azienda di trasporto pubblico Arriva.

Arriva Slovenija