Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »Istrski kolesarski maraton 2018« 6. 10. 2018 med 14.30 in 16.30 uro spremenjeno izvajanje primestne linije: Koper-Izola-Piran-Koper na območju centra Izole

OBVESTILO/AVVISO: Sprememba v obratovanju linije Koper-Izola-Piran-Koper na območju centra Izole dne 6. 10.

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »Istrski kolesarski maraton 2018« 6. 10. 2018 med 14.30 in 16.30 uro spremenjeno izvajanje primestne linije: Koper-Izola-Piran-Koper na območju centra Izole

 

  • avtobusi bodo v tem času vozili po Prešernovi cesti v obeh smereh
  • Na Prešernovi cesti v Izoli sta v času spremenjenega prometnega režima dve nadomestni avtobusni postajališči pri Osnovni šoli Vojka Šmuc v smeri proti Piranu in pri prehodu za pešce v Livadah v smeri proti Kopru.
  • V času spremenjenega prometnega režima so izven uporabe naslednja avtobusna postajališča: Izola Mehano, Izola (v obe smeri), Izola reševalna postaja (v obe smeri) in Simonov zaliv (v obe smeri).

 

Dodatne informacije so na volji na telefonski številki (05) 662-5103 in (05) 662-5105.

 

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 

__________________

 

 

AVVISO

 

Avvisiamo la gentile clientela che in occasione delle gara ciclistica che si terrà in data 6.10.2018, dalle 14.30 alle 16.30, verrà modificato il servizio della linea extraurbana: Capodistria-Isola-Pirano-Capodistria presso l’area del centro di Isola

 

  • durante tale periodo gli autobus percorreranno la Prešernova cesta in entrambe le direzioni.
  • Sulla via Prešernova cesta a Isola, durante il regime di viaggio modificato, vi saranno due fermata sostitutive, una presso la Scuola elementare Osnovna šola Vojka Šmuc verso Pirano e presso il passaggio pedonale  Livade in direzione di Capodistria.
  • Durante il regime di viaggio modificato non verranno servite le seguenti fermate: Isola Mehano, Isola (entrambe le direzioni), Isola reševalna postaja (entrambe le direzioni) e Simonov zaliv (entrambe le direzioni).

 

Per maggiori informazioni telefonare ai numeri  (05) 662-5103 e (05) 662-5105.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.