Obveščamo vas, da bodo zaradi pustne povorke dne 2.3.2019 med 14.00 in 19.00 uro spremenjene linije mestnega prometa:

OBVESTILO/AVVISO: Mestni prometa Koper, spremenjeno izvajanje prometa 2. 3.

Obveščamo vas, da bodo zaradi pustne povorke dne 2.3.2019 med 14.00 in 19.00 uro spremenjene linije mestnega prometa:

 • Linija mestnega prometa štev. 1 Koper-(Šalara) Kampel-Koper

vozi iz AP Koper do postajališča Sv.Ana Vn-(mimo Intereurope)-Ferrarska, Kolodvorska, Ankaranska cesta (mimo Tuša) na Ljubljansko cesto do postajališča Olmo K in po voznem redu za Kampel. V odhodu iz Kampela vozi po voznem redu do postajališča Olmo K-mimo Tuša do postajališča Supernova-Koper AP

 • linija mestnega prometa štev. 2 Koper-Markovec-Bolnica-Koper vozi iz AP Koper do postajališča Sv.Ana Vn-(mimo Intereurope)-Ferrarska, Kolodvorska, Ankaranska cesta (mimo Tuša) na Ljubljansko cesto, po obvoznici (AC) do postajališča Mandrač in po voznem redu za Markovec-Bolnico. V odhodu iz Bolnice (Markovec) vozi po voznem redu do postajališča Tomšičeva, nadaljuje po obvoznici (AC) do izvoza Slavček, mimo Tuša do postajališča Supernova-Koper AP
 • linij štev. 4 Šalara-Olmo-Tržnica-Žusterna-Olmo-Šalara

avtobus ne vozi to postajališča Zeleni park, Tržnica.

 • linija mestnega prometa štev. 5 Brolo – Žusterna – Markovec – Brolo vozi iz trga Brolo, po Ferrarski, Kolodvorski, mimo Tuša po obvoznici (AC) do postajališča Žusterna in po voznem redu za Markovec. V odhodu iz Markovca vozi po voznem redu do postajališča Žusterna, nadaljuje po obvoznici (AC) do izvoza Slavček, mimo Tuša, po Kolodvorski in Ferrarski cesti do postajališča Sv.Ana in Brolo.
 • linija mestnega prometa štev. 6 Potniški terminal – Žusterna – Markovec – Potniški terminal vozi iz Potniški terminal (vhod v Marino)–Sv.Ana p.t.–Sv.Ana Vn-(mimo Intereurope)-Ferrarska, Kolodvorska, mimo Tuša po obvoznici (AC) do postajališča Žusterna in po voznem redu do Markovca. V odhodu iz Markovca vozi po voznem redu do postajališča Žusterna, nadaljuje po obvoznici (AC) do izvoza Slavček, mimo Tuša, po Kolodvorski in Ferrarski do Potniškega  terminala (vhod v Marino)
 • linija mestnega prometa štev. 7 Potniški terminal-Markovec-Potniški terminal vozi iz Potniškega terminala (vhod v Marino) – Sv.Ana p.t.–Sv.Ana Vn-(mimo Intereurope)-Ferrarska, Kolodvorska, mimo Tuša po obvoznici (AC) do postajališča Nova in po voznem redu naprej. V odhodu iz Markovca vozi po voznem redu do postajališča Nova, nadaljuje po obvoznici (AC) do izvoza Slavček mimo Tuša, po Kolodvorski in Ferrarski do Potniškega terminala (vhod v Marino). 
 • linija mestnega prometa štev. 8 Potniški terminal-Olmo-Potniški terminal vozi iz Potniškega terminala (vhod v Marino) – Sv.Ana p.t.–Sv.Ana Vn-(mimo Intereurope)-Ferrarska, Kolodvorska, mimo Tuša  do postajališča Ul.15.maja in po voznem redu (Prisoje-Olmo) do postajališča Tomos od koder nadaljuje vožnjo mimo Tuša po Kolodvorski in Ferrarski do Potniškega terminala (vhod v Marino)

V času prireditve niso v uporabi naslednja avtobusna postajališča: Banka (obe), Kosovelov trg, Stadion, Lesnina, Tržnica in Zeleni park. Avtobusno postajališče Potniški terminal se v času zapore prestavi na plato potniškega terminala (vhod v Marino).

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 662-5013 in 662-5105.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija

 


 

AVVISO

 

Vi avvisiamo che a causa del corteo carnevale del 2. marzo 2019 dalle ore 14,00 alle ore 19,00 verrà cambiato il transito del traffico urbano numero :

 • 1 Capodistria – Campel – Capodistria
 • 2 Capodistria – Monte Marco – Ospedale – Capodistria 
 • 4 Salara – Olmo – Mercato – Giusterna – Mercato – Olmo – Salara 
 • 5 Piazza Brolo – Giusterna – Monte Marco – Piazza Brolo
 • 6 Terminal Passeggeri – Giusterna – Monte Marco – Terminal Passeggeri 
 • 7 Terminal Passeggeri – Monte Marco – Terminal Passeggeri
 • 8 Terminal Passeggeri – Olmo – Terminal Passeggeri

Durante la manifestazione non saranno in vigore le fermate presso: Banka (ambedue), Piazza Kosovel, Lesnina, Stadio, Mercato e Zeleni park. Durante questo periodo la fermata presso Terminal Passeggeri si sposta all’area Terminal Passeggeri.

Per le ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgersi al seguente numero telefonico 662-50103 in 662-5105.

Arriva Slovenika