Obveščamo vas, da bo vsak vikend (petek, sobota, nedelja, praznik) v času od 29. 11. 2019 do 5. 1. 2020 med 17.00 in 22.00 uro, zaradi javne prireditve v  sklopu Fantazime spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper na linijah 6, 7 in 8.

OBVESTILO/AVVISO: Med vikendi spremenjeno izvajanje linij 6, 7 in 8 mestnega prometa Koper

Obveščamo vas, da bo vsak vikend (petek, sobota, nedelja, praznik) v času od 29. 11. 2019 do 5. 1. 2020 med 17.00 in 22.00 uro, zaradi javne prireditve v  sklopu Fantazime spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper na linijah 6, 7 in 8.

Avtobusno postajališče Potniški terminal se prestavi na plato za pristajanje potniških ladij:

  • Linija 6 v odhodu iz Markovca vozi do postajališča Zeleni park-Banka, po Ferrarski na potniški terminal. 
  • Linija 7 v odhodu iz Kraljeve (Rozmanove) vozi do postajališča Zeleni park – Banka, po Ferrarski na potniški terminal.
  • Linija 8 v odhodu iz Olma vozi do postajališča Banka I in po Ferrarski na potniški terminal.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


AVVISO

Si avvisa la gentile clientela che ogni fine settimana (venerdì, sabato, domenica, festivi) dal 29.11.2019 fino al 5.1.2020 tra le ore 17.00 e le 22.00 verranno modificate le linee urbane n. 6, 7 e 8 di Capodistria per l’organizzazione dell’evento pubblico nell’ambito di Fantazima.

La fermata dell’autobus Terminal passeggeri Potniški terminal verrà spostata sulla piattaforma per l’attracco delle navi passeggere. 

  • La linea 6 in partenza da Markovec viaggia sino ala fermata Zeleni park-Banka, procede sulla  Ferrarska sino al terminal passeggeri
  • La liena 7 in partenza da Kraljeva  (Rozmanova) viaggia sino alla fermata Zeleni park-Banka, procede sulla  Ferrarska sino al terminal passeggeri
  • La linea 8 in partenza da Olmo viaggia sino alla fermata Banca I, procede sulla Ferrarska sino al terminal passeggeri

Vi auguriamo un viaggio sicuro e piacevole.

Arriva Slovenija