Zaradi prireditve »Istrski kolesarski maraton« bo 2. 10. 2021 (sobota), med 8.00 in 17.00 uro in 3. 10. 2021 (nedelja), med 7.00 in 17.00 uro,  uvedena zapora Pristaniške ulice med krožiščem Pristaniške in Piranske ulice do Ukmarjevega trga.

OBVESTILO//AVVISO: Ta vikend spremenjeno izvajanje mestnega prometa Koper zaradi prireditve »Istrski kolesarski maraton«

Zaradi prireditve »Istrski kolesarski maraton« bo 2. 10. 2021 (sobota), med 8.00 in 17.00 uro in 3. 10. 2021 (nedelja), med 7.00 in 17.00 uro,  uvedena zapora Pristaniške ulice med krožiščem Pristaniške in Piranske ulice do Ukmarjevega trga.

Zaradi zapore se avtobusno postajališče Potniški terminal prestavi na plato za pristajanje potniških ladij. Avtobusi na linijah 6, 7 in 8 uporabljajo nadomestno lokacijo postajališča Potniški terminal, avtobus na liniji številka 9 ne vozi na relaciji Zeleni park-Potniški terminal-Sv.Ana p.t.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (05) 662-5103 in (05) 662-5105 v času uradnih ur.

Hvala za razumevanje.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


AVVISO

In occasione dell’evento “Maratona ciclistica istriana”, il 2 ottobre 2021 (sabato) dalle 08:00 alle 17:00 e il 3 ottobre 2021 (domenica) dalle 07:00 alle 17:00, la Pristaniška ulica sarà chiusa tra la rotonda di Pristaniška e Piranska ulica fino a Ukmarjev trg.

A causa della chiusura, la fermata dell’autobus Terminal passeggeri sarà spostata sulla piattaforma destinata allo sbarco delle navi passeggeri. Gli autobus delle linee 6, 7 e 8 utilizzeranno la posizione alternativa della fermata Terminal passeggeri, mentre l’autobus della linea numero 9 non effettuerà il servizio sulla tratta Zeleni park-Terminal passeggeri-Sant’Anna.

Per ulteriori informazioni, siete pregati di chiamare i numeri +386 (0)5 662-5103 e +386 (0)5 662-5105 negli orari d’ufficio.

Vi auguriamo un viaggio sicuro e piacevole.

Arriva Slovenia