Obveščamo vas, da smo skupaj z Občino Piran sprejeli odločitev, da se zaradi širjenja novega virusa COVID-19 in razglašene epidemije od ponedeljka, 16. 3. 2020 na vseh mestnih avtobusih začasno ukine plačevanje z gotovino.

OBVESTILO/AVVISO: Mestni promet Piran – začasna ukinitev plačevanja z gotovino

Obveščamo vas, da smo skupaj z Občino Piran sprejeli odločitev, da se zaradi širjenja novega virusa COVID-19 in razglašene epidemije od ponedeljka, 16. 3. 2020 na vseh mestnih avtobusih začasno ukine plačevanje z gotovino.

Potnike pozivamo, da si pravočasno pridobijo brezkontaktne kartice in si naložijo dobroimetje za eno ali več voženj. Kartice je možno dobiti v trafikah ali v prostorih avtobusne postaje v Luciji.

Začasna ukinitev plačevanja z gotovino bo veljala do preklica. S tem ukrepom želimo zmanjšati možnosti širjenja virusa COVID-19 in tako v čim večji meri zaščiti voznike in vse potnike mestnega avtobusnega prometa na območju občine Piran.

Poleg začasne ukinitve plačevanja z gotovino, bo koncesionar mestnega prometa Arriva po navodilo Občine Piran vsaj enkrat dnevno poskrbel za dezinfekcijo notranjosti vseh mestnih avtobusov. 

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (05) (05) 6713 122.

Hvala za razumevanje.

Arriva Slovenija


AAVISO

Vi avvisiamo che insieme con il comune di Pirano abbiamo deciso che per via della diffusione del virus Covid – 19 e la dichiarazione della epidemia dal lunedì 16. 3. 2020 sarà temporaneamente sospeso il pagamento in contanti.

Preghiamo gli spettabili passeggeri di acquistare le tessere ricaricabili e caricarle per una o più corse. L’acquisto delle tessere ricaricabili e la ricarica di esse sarà possibile nella stazione degli autobus di Lucia e negli chiosci.

La sospensione del pagamento in contanti continuerà fino all’annullamento della decisone. Con questa misura vogliamo ridurre le possibilità di diffusione del virus COVID-19 al fine di proteggere il più possibile i conducenti e tutti i passeggeri del traffico di autobus nel comune di Pirano.

Oltre alla sospensione dei pagamenti in contanti, il concessionario della città Arriva, su istruzione del comune di Pirano, disinfetterà almeno una volta al giorno l’interno di tutti gli autobus urbani.

Per le ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgersi agli seguenti numero (05) 6713 122.

Grazie per la comprensione.

Arriva Slovenija