Obveščamo vas, da je zaradi zaprtja priključka Ragovo v križišču z Levičnikovo cesto onemogočen dostop do postajališči Ragovo in  Ragovska ulica. Priključek bo zaprt do predvidoma 19. 6. 2019. Potniki lahko vstopajo in izstopajo na postajališču Kandijski most.

Mestni promet Novo mesto: Do predvidoma 19. 6. 2019 onemogočen dostop do postajališči Ragovo in Ragovska ulica

Obveščamo vas, da je zaradi zaprtja priključka Ragovo v križišču z Levičnikovo cesto onemogočen dostop do postajališči Ragovo in  Ragovska ulica. Priključek bo zaprt do predvidoma 19. 6. 2019. Potniki lahko vstopajo in izstopajo na postajališču Kandijski most.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija