V preteklih dveh mesecih direktor družbe Avtobusni promet MS d.d., Darko Kovač, v številnih medijih podaja neresnične, skrajno žaljive in hkrati zlonamerne informacije v zvezi z družbo Arriva d.o.o. in njenim sodelovanjem na razpisu Ministrstva za infrastrukturo za podelitev koncesije na področju javnega linijskega prevoza.

Izjava za javnost

V preteklih dveh mesecih direktor družbe Avtobusni promet MS d.d., Darko Kovač, v številnih medijih podaja neresnične, skrajno žaljive in hkrati zlonamerne informacije v zvezi z družbo Arriva d.o.o. in njenim sodelovanjem na razpisu Ministrstva za infrastrukturo za podelitev koncesije na področju javnega linijskega prevoza.

Jasno je, da je družba Arriva d.o.o. na tem razpisu uspela na povsem zakonit način. Ponudila je najugodnejšo ceno, ki jo je izračunala na temelju dejanskih kazalcev in stroškov. Trditve podjetja, ki na razpisu ni uspelo, da gre za predatorsko oziroma dumpinško ceno, so povsem neresnične in zato zlonamerne. Prav tako v ozadju ni bilo nikakršnih dogovarjanj ali drugih nezakonitosti, na katere v svojih izjavah nakazuje direktor AP MS d.d.. Da očitki niso resnični, je bilo (in je) direktorju AP MS d.d., Darku Kovaču, dobro znano.

Zaradi škode, ki jo je družba Arriva d.o.o. utrpela zaradi opisanih nezakonitih posegov v njen ugled in dobro ime, je družba Arriva d.o.o. že pozvala AP MS d.d., da se za neresnične izjave opraviči ter jih prekliče. V kolikor AP MS d.d. tega ne bo storil, bo družba Arriva d.o.o. primorana svoje pravice in interese zavarovati po sodni poti.