Obveščamo vas, da bo zaradi pustne povorke dne 18. 2. 2023 med 8.00 in 17.00 uro spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper:

Dne 18. februarja bo zaradi pustne povorke spremenjeno izvajanje mestnega avtobusnega prometa v Kopru

Obveščamo vas, da bo zaradi pustne povorke dne 18. 2. 2023 med 8.00 in 17.00 uro spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper:

 • linija mestnega prometa štev. 1 Koper-(Šalara) Kampel-Koper
 • linija mestnega prometa štev. 2 Koper-Markovec-Bolnica-Koper
 • linij štev. 4 Šalara-Olmo-Tržnica-Žusterna-Olmo-Šalara

V času zapore se linija izvaja na relaciji Šalara-Žusterna-Šalara (ne vozi do postajališča Zeleni park in Tržnica).

 • linija mestnega prometa štev. 5 Brolo – Žusterna – Markovec – Brolo
 • linija mestnega prometa štev. 6 Potniški terminal – Žusterna – Markovec – Potniški terminal
 • linija mestnega prometa štev. 7 Potniški terminal-Markovec-Potniški terminal
 •  linija mestnega prometa štev. 8 Potniški terminal-Olmo-Potniški terminal
 • linija mestnega prometa štev. 9 Koper AP-Žusterna parkirišče-Potniški terminal-Koper AP – linija ne obratuje
 • linija mestnega prometa štev. 10 Koper AP-Srmin GORC-Tržnica-Koper AP (avtobus ne vozi do postajališča Kosovelov trg-Tržnica-Barka I)

V času prireditve niso v uporabi naslednja avtobusna postajališča: Banka (obe), Kosovelov trg, Stadion, Lesnina, Tržnica in Zeleni park. Avtobusno postajališče Potniški terminal se v času med 8.00 in 17.00 uro prestavi na plato potniškega terminala (vhod v Marino)

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 662-5105 in 662-5102 v delavnem času služb.

Hvala za razumevanje.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


AVVISO

Vi avvisiamo che a causa del corteo carnevale del 18. febbraio 2023 dalle ore 8,00 alle ore 17,00 verrà cambiato il transito del traffico urbano numero:

 • 1 Capodistria – Campel – Capodistria
 • 2 Capodistria – Monte Marco – Ospedale – Capodistria 
 • 4 Salara – Olmo – Mercato – Giusterna – Mercato – Olmo – Salara

durante la chiusura la linea opera sulla tratta Salara-Giusterna-Salara (non va alle fermate Zeleni park e Mercato). 

 • 5 Piazza Brolo – Giusterna – Monte Marco – Piazza Brolo
 • 6 Terminal Passeggeri – Giusterna – Monte Marco – Terminale Passeggeri 
 • 7 Terminal Passeggeri – Monte Marco – Terminal Passeggeri
 • 8 Terminal Passeggeri – Olmo – Terminal Passeggeri 
 • 9 Capodistria-Giusterna parcheggio-Terminale passeggieri-Capodistria – la linea non è operativa  
 • 10 Capodistria-GORC Sermino-Mercato-GORC Sermino-Capodistria (l’autobus non va alla fermata Piazza Kosovel-Mercato-Barka I)

Durante la manifestazione non saranno in vigore le fermate presso: Banka (ambedue), Piazza Kosovel, Lesnina, Stadio, Mercato e Zeleni park. Nel periodo dalle 8,00 alle 17,00 la fermata presso Terminal Passeggeri si sposta all’area Terminal Passeggeri.

Per maggiori informazioni, si prega di contattare i numeri +386 (0)5 662-5105 e +386 (0)5 662-5102 in orario d’ufficio.

Arriva Slovenia