S 1. julijem 2020 so bile uvedene brezplačne vozovnice v medkrajevnem javnem potniškem prometu, ki jih lahko koristijo:

Brezplačna subvencionirana vozovnica v medkrajevnem potniškem prometu za vse upokojence

Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in vsi, starejši od 65 let lahko od 1. julija 2020 brezplačno koristijo medkrajevni potniški promet. Vlogo za vozovnico oddajo po pošti, e-pošti ali na prodajnih mestih.

S 1. julijem 2020 so bile uvedene brezplačne vozovnice v medkrajevnem javnem potniškem prometu, ki jih lahko koristijo:

  • upokojenci,
  • imetniki invalidske evropske kartice,
  • vojni veterani in
  • starejši od 65 let.

Do brezplačne vozovnice so upravičeni tisti člani omenjenih družbenih skupin, ki niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov.

Upravičenci lahko VLOGO za pridobitev vozovnice oddajo s pomočjo predpisanega obrazca na PRODAJNIH MESTIH SKUPINE ARRIVA SLOVENIJA.

Na prodajnih mestih skupine Arriva Slovenija je omogočena izdelava kartice ter oddaja popolno izpolnjene vloge.

Stroški izdelave vozovnice za upravičenca znašajo 3 evre. Vozovnica velja eno leto od začetka meseca, v katerem je bila izdana.

Vse uporabnike javnega potniškega prometa ob tem še opozarjamo, da je na avtobusih in vlakih še vedno potrebno upoštevati pravila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Pridobitev brezplačne vozovnice:

  1. Upravičenci izpolnijo predpisano vlogo oziroma obrazec, ki je objavljen na spletnih straneh prevoznikov in na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo. Obrazec in navodila za izpolnjevanje obrazca so v priponki spodaj.
  2. Upravičenci vlogo oddajo na prodajnem mestu in plačajo 3,00 EUR za kartico (nosilec vozovnice).

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija