Dijaki, študenti in osnovnošolci samoplačniki v mesecu juliju in avgustu lahko uveljavljajo 50-% popust pri nakupu vozovnic za posamezno vožnjo. Upravičenci popust na avtobusih skupine Arrive lahko uveljavljajo ob predložitvi svoje IJPP kartice.

50 % popust za dijake, študente in osnovnošolce samoplačnike pri nakupu enosmernih vozovnic

Dijaki, študenti in osnovnošolci samoplačniki v mesecu juliju in avgustu lahko uveljavljajo 50-% popust pri nakupu vozovnic za posamezno vožnjo. Upravičenci popust na avtobusih skupine Arrive lahko uveljavljajo ob predložitvi svoje IJPP kartice.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija