Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »I feel Slovenia Ironman 70.3 Slovenian Istra«  19.9.2021 spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa na območju MO Koper, Občine Izola, Ankaran in Kozina-Hrpelje.

(3) OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na liniji Koper-Ankaran-Lazaret meja dne 19. 9.

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »I feel Slovenia Ironman 70.3 Slovenian Istra«  19.9.2021 spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa na območju MO Koper, Občine Izola, Ankaran in Kozina-Hrpelje.

MESTNA OBČINA KOPER

V času med 9.10 in 15.20 uro avtobus primestnega prometa na liniji Koper-Ankaran-Lazaret meja v odhodu iz avtobusne postaje Koper ne bo vozil po Vojkovem nabrežju. V tem času avtobusni postajališči Sveta Ana V.n. in Luka nista v uporabi.

V času med 11.30 in 15.20 bodo poleg zgoraj navedenih postajališč izven uporabe še postajališče Banka. 

OBČINA ANKARAN 

Linija Koper-Ankaran-Lazaret meja-Koper

V času med 9.10 in 11.15 uro zaradi zapore Jadranske ceste  linija ne obratuje. (vožnje ob 8.40 in 10.25 uri iz Kopra za Ankaran-Lazaret meja ter v povratku iz Lazareta ob 9.10 in 11.00 uri se ne izvajajo).

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (05) 662-5103 in (05) 662-5102 v delavnem času službe in na spletni strani Arrive.

Hvala za razumevanje.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija

preberi še:

(1) OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na območju MO Koper, Občine Izola, Ankarana in relaciji Kozina-Hrpelje dne 19. 9.

(2) OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na liniji Koper-Izola-Piran dne 19. 9.


A V V I S O

Informiamo che, a causa dell’evento “I feel Slovenia Ironman 70.3 Slovenian Istra”, il 19.09.2021 verranno modificate le corse delle linee urbane (MP) ed extraurbane nell’area del Comune di Capodistria, del Comune di Isola, di Ancarano e di Kozina-Hrpelje.

COMUNE DI CAPODISTRIA

Tra le 09.10 e le 15.20, gli autobus della linea Capodistria-Ancarano-Lazzaretto confine in partenza dalla fermata Capodistria non passeranno per il Vojkovo nabrežje. Durante tale intervallo, le fermate di Sveta Ana V.n. e Luka non saranno servite.

Tra le 11.30 e le 15.20, oltre alle fermate sopra menzionate, non saranno servite le fermate Banca.

COMUNE DI ANCARANO

Linea Capodistria-Ancarano-Lazzaretto confine-Capodistria

Tra le 09.10 e le 11.15, a causa della chiusura della Strada Adriatica, la linea non sarà in servizio (le partenze alle 08.40 e alle 10.25 da Capodistria ad Ancarano-Lazzaretto confine e al ritorno da Lazzaretto alle 09.10 e alle 11.00 saranno cancellate).

Per ulteriori informazioni, siete pregati di chiamare i numeri (05) 662-5103 e (05) 662-5102 nelle ore di ufficio o di visitare il sito di Arrive.

Vi auguriamo un viaggio sicuro e piacevole.

Arriva Slovenia