Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »I feel Slovenia Ironman 70.3 Slovenijan Istra« 19. 9. 2021 spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper in primestnega prometa na območju MO Koper, Občine Izola, Ankaran in Kozina-Hrpelje.

(1) OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na območju MO Koper, Občine Izola, Ankarana in relaciji Kozina-Hrpelje dne 19. 9.

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »I feel Slovenia Ironman 70.3 Slovenijan Istra« 19. 9. 2021 spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper in primestnega prometa na območju MO Koper, Občine Izola, Ankaran in Kozina-Hrpelje.

Linija MP Koper 1 in 2

V času med 9.10 in 11.30 uro avtobusi v odhodu iz avtobusne postaje Koper ne bodo vozili mimo trgovskega centra Park center in po Vojkovem nabrežju. V tem času avtobusna postajališča Supernova, Sveta Ana V.n. Luka in Kosovelov trg niso v uporabi.

V času med 11.30 in 15.20 bodo poleg zgoraj navedenih postajališč izven uporabe še postajališča Banka (obe),  Stadion, Zeleni park in Tržnica.

Linija MP štev. 4 ne bo obratovala v času med 9.00 in 15.20 uro, v času med 15.20 in 18.00 uro ne bo vozila na relaciji Tržnica-Žusterna-Zeleni park. 

Linije MP štev. 5, 6, 7 in 8  avtobusi bodov času od 9.00 do 11.30 ure vozili do postajališča Banka kjer bo začetno/končno postajališče na liniji, med 8.00 in 9.00 ter med 15.20 in 19.00 uro bo prihod/odhod avtobusov na liniji 6, 7 in 8  iz nadomestnega postajališča na platoju potniškega terminala. 

Med 11.30 in 15.20 uro avtobusni na liniji MP

 • številka 5 ne vozijo skozi avtobusna postajališča Sv.Ana, trg Brolo, Kosovelov trg, Banka, Tržnica, Semedela tunel (obe) Zeleni park, Žusterna (v obeh smereh), Žusterna bazen, Žusterna parkirišče, Molet, Krožna K, Dolga Reber, Izletniška, Žusterna III (v obeh smereh) in Beblerjeva K,
 • številka 6 ne vozijo skozi avtobusna postajališča Potniški terminal Sv.Ana p.t., Banka I, Tržnica, Zeleni park Semedela tunel (obe), Žusterna (v obeh smereh), Žusterna bazen, Žusterna parkirišče, Molet, Krožna K, Dolga Reber, Izletniška, Žusterna III (v obeh smereh) in Beblerjeva K,
 • številka 7 ne vozijo skozi avtobusna postajališča Potniški terminal Sv.Ana p.t.,Sv.Ana, trg Brolo, Banka I, Tržnica in Zeleni park,
 • številka 8 ne vozijo skozi avtobusna postajališča Potniški terminal Sv.Ana p.t.,Sv.Ana, trg Brolo, Kosovelov trg, Banka Stadion in Lesnina. V času med 12.00 in 16.10 uro avtobusi ne bodo vozili po Ulici 15. maja.

Med 15.20 in 18.00 uro avtobusni na liniji MP 

 • številka 5 ne vozijo skozi avtobusna postajališča Semedela tunel (obe) Žusterna (v obeh smereh), Žusterna bazen,
  Žusterna parkirišče, Molet, Krožna K, Dolga Reber, Izletniška, Žusterna III (v obeh smereh) in Beblerjeva K,
 • številka 6 ne vozijo skozi avtobusna postajališča Semedela tunel (obe), Žusterna (v obeh smereh), Žusterna bazen, Žusterna parkirišče, Molet, Krožna K, Dolga Reber, Izletniška, Žusterna III (v obeh smereh) in Beblerjeva K.

Med 15.20 in 19.00 uro avtobusni na liniji MP 6, 7 in 8 imajo odhod/prihod iz pomožnega postajališče na platoju potniškega terminala.

Linija MP štev. 9 se ne izvaja.

Linija MP štev. 10 se ne izvaja med 9.10 in 15.20 uro.

Potnike prosimo za razumevanje. Dodatne informacije o spremenjenem izvajanju avtobusnih prevozov v času prireditve dobite na telefonski številki 05) 662-5103 in (05) 662-5102 v delavnem času službe in na spletni strani Arrive.

Hvala za razumevanje.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija

Preberi še:

(2) OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na liniji Koper-Izola-Piran dne 19. 9.

(3) OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na liniji Koper-Ankaran-Lazaret meja dne 19. 9.


A V V I S O

Informiamo la gentile clientela che a causa dell’evento “I feel Slovenia Ironman 70.3 Slovenian Istra”, il 22.09.2019 verranno modificati i percorsi delle linee urbane di Capodistria e del traffico extraurbano nell’area del Comune di Capodistria e dei comuni di Isola, Ancarano e Kozina-Hrpelje.

Linee urbane Capodistria 1 e 2

Tra le 9.10 e le 11.30, gli autobus in partenza dalla fermata di Capodistria non passeranno per il centro commerciale Park Center e lungo la Riva J. P. Vojko. Durante questo periodo le fermate di Supernova, Sant’Anna Riva Vojko e Piazza Kosovel non verranno servite.

Tra le 11.30 e le 15.20, oltre alle summenzionate fermate, non verranno servite le fermate Banca (entrambe), Stadio, Zeleni park e Mercato.

Non si effettueranno corse della linea urbana n. 4 tra le 9.00 e le 15.20, mentre tra le 15.20 e le 18.00 non verrà servito il tratto Mercato-Giusterna-Zeleni park della stessa linea.

Dalle 9.00 alle 11.30 sulle linee urbane n. 5, 6, 7 e 8 si effettueranno corse fino alla fermata Banca, che fungerà da fermata di capolinea, mentre tra le 8.00 e le 9.00 e tra le 15.20 e le 19.00 il capolinea degli autobus 6, 7 e 8 è previsto alla fermata alternativa presso il terminal passeggeri.

Tra le 11.30 e le 15.20 gli autobus della linea urbana

 • numero 5 non serviranno le fermate Sant’Anna, Piazza Brolo, Piazza Kosovel, Banca, Mercato, Semedella galleria (entrambe), Zeleni park, Giusterna (entrambe le direzioni), Giusterna piscina, Moleto, Strada circolare incrocio, Costa Lunga, Vicolo delle Gite, Giusterna III (entrambe le direzioni) e Via Bebler incrocio,
 • numero 6 non serviranno le fermate Terminal passeggeri, Sant’Anna Riva Vojko, Banca I, Mercato, Zeleni park, Semedella galleria (entrambe), Giusterna (entrambe le direzioni), Giusterna piscina, Moleto, Strada circolare incrocio, Costa Lunga, Vicolo delle Gite, Giusterna III (entrambe le direzioni) e Via Bebler incrocio,
 • numero 7 non serviranno le fermate Terminal passeggeri, Sant’Anna Riva Vojko, Sant’Anna, Piazza Brolo, Banca I, Mercato e Zeleni park,
 • numero 8 non serviranno le fermate Terminal passeggeri, Sant’Anna Riva Vojko, Sant’Anna, Piazza Brolo, Piazza Kosovel, Banca Stadio e Lesnina. Tra le 12.00 e le 16.10 la Via 15 maggio non verrà servita dagli autobus.

Tra le 15.20 e le 18.00 gli autobus della linea urbana

 • numero 5 non serviranno le fermate Semedella galleria (entrambe), Giusterna (entrambe le direzioni), Giusterna piscina, Moleto, Strada circolare incrocio, Costa Lunga, Vicolo delle Gite, Giusterna III (entrambe le direzioni) e Via Bebler incrocio,
 • numero 6 non serviranno le fermate Semedella galleria (entrambe), Giusterna (entrambe le direzioni), Giusterna piscina, Moleto, Strada circolare incrocio, Costa Lunga, Vicolo delle Gite, Giusterna III (entrambe le direzioni) e Via Bebler incrocio.

Tra le 18.00 e le 19.00 gli autobus della linea urbana n. 6 avranno il capolinea presso la fermata ausiliaria del terminal passeggeri.

Tra le 15.20 e le 19.00 gli autobus delle linee urbane n. 7 e 8 avranno il capolinea presso la fermata ausiliaria del terminal passeggeri.

Ci scusiamo per il disagio arrecato. Per ulteriori informazioni sui servizi modificati degli autobus durante l’evento, siete pregati di chiamare i numeri (05) 662-5103 e (05) 662-5102 nelle ore di ufficio o di visitare il sito di Arriva.

Vi auguriamo un viaggio sicuro e piacevole.

Arriva Slovenia