Na liniji med Podlubnikom in Lipico so v ponudbi sledeče vozovnice:

ENKRATNA, (ponedeljek-petek) 0,50 €
ENKRATNA (ponedeljek-petek) – OTROCI OD DOPOLNJENEGA 4. DO DOPOLNJENEGA 10. LETA STAROSTI 0,25 €
MESEČNA – OTROCI OD DOPOLNJENEGA 4. DO DOPOLNJENEGA 10. LETA STAROSTI 7,50 €
LETNA PRENOSLJIVA 120,00 €

Prodaja se vrši na avtobusu in na prodajnem okencu avtobusne postaje Škofja Loka.