15. 3. 2020_OBVESTILO/AVVISO: Začasna ustavitev avtobusnega in železniškega javnega potniškega prometa

MESTNI PROMET:

PRIMESTNI PROMET:

Vozni redi veljajo od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020.

Informacije o voznih redih so na voljo na AP Lucija, tel.: 05/671-3122 oziroma na spletnih straneh Občine Piran: http://www.piran.si.