>> 9.4.2019:  OBVESTILO/AVVISO: Spremenjeno izvajanje mestnega in primestnega prometa Piran zaradi Istrskega maratona, 14. 4.

>> 9.4.2019: OBVESTILO/AVVISO: Spremenjeno obratovanje linije Koper-Piran-Koper zaradi Istrskega maratona

MESTNI PROMET:

 

PRIMESTNI PROMET:

Vozni redi veljajo od 1. ¸4. 2019 naprej.

Informacije o voznih redih so na voljo na AP Lucija, tel.: 05/671-3122 oziroma na spletnih straneh Občine Piran: http://www.piran.si.