Arriva Štajerska | Arriva

Arriva Štajerska

Razvoj javnega cestnega potniškega prometa na področju severovzhodne Slovenije, ki pokriva mariborsko regijo, je povezan z imenom Arriva Štajerska. Podjetje je nastalo s preoblikovanjem podjetja Certus, najstarejšega avtobusnega podjetja v Sloveniji, ki je v letu 2006 praznovalo 80. letnico obstoja.

Glavna dejavnost podjetja je javni prevoz potnikov v mestnem prometu, naseljih mestnega značaja, primestnih naseljih, prevoz potnikov v medkrajevnem in mednarodnem prometu, organiziranje in izvedba potovanj, izletov, ekskurzij in drugih oblik turističnih aranžmajev doma in na tujem.

 Arriva ST

Sedež podjetja je v Mariboru, kjer se izvajajo vse glavne funkcije in stranske dejavnosti (osnovna dejavnost podjetja je prevoz potnikov v primestnem, medkrajevnem in mednarodnem prometu ter posebne vožnje na domačem in tujem trgu; stranske dejavnosti pa so: organiziranje in izvedba potovanj, izletov in turističnih aranžmajev v Sloveniji  in tujini, servisno vzdrževanje cestnih motornih vozil, precizna mehanika in elektronika, reklama in propaganda, računalniške storitve).

Prav tako se vse zgoraj navedene glavne in stranske dejavnosti izvajajao tudi v poslovnih enotah na Ptuju in v Slovenski Bistrici.

Podjetje posluje tudi v Ormožu, Ljutomeru, Lenartu, Gornji Radgoni in Oplotnici (storitve avtobusnih postaj in turističnih agencij).

Zgodovina

Oldi_1Začetk delovanja podjetja sega v leto 1926, ko je mariborski občinski Mestni svet  ustanovil podjetje Avtobusni promet Maribor. V začetku je imelo podjetje 3 avtobuse. Prvi avtobus je prvič peljal potnike 26. decembra 1926 na liniji Maribor – Celje. Že naslednji dan, 27. decembra 1926 pa je avtobus peljal potnike tudi iz Maribora v Dravograd. Že leta 1927 je bilo nabavljenih naslednji 9 novih avtobusov in podjetje je uvedlo mestni promet v Mariboru. V izredno težkih pogojih dela, ko je mehanik bil tudi hkrati voznik, je podjetje kljubovalo času. Posebej težke čase je podjetje preživljalo v času energetske krize 1935 – 1937 in v času druge svetovne vojne. V tistih težkih časih leta 1939 je podjetje zgradilo za tiste čase izredno moderno delavnico v Mariboru, ki je še do pred kratkim služila svojemu namenu.

Leta 1940 je podjetje imelo 23 avtobusov število katerih pa se je med vojno zmanjšalo na 16. Po zaslugi prostovoljnega dela, samoodpovedovanja in ponosa se je leta 1946 tako rekoč iz nič podjetje obnovilo. V avtoparku je bilo takrat že 30 vozil. Tega leta je podjetje v interesu racionalnosti pokrivanja prometnega prostora in v interesu zadovoljevanja potreb potnikov ustanovilo poslovalnici v Murski Soboti in v Ptuju.

Kako neverjetno hiter razvoj je imelo podjetje v tem času, kažejo naslednji podatki:

  • leta 1961 je bilo v avtoparku 100 avtobusov,
  • leta 1976 je bilo v avtoparku 300 avtobusov,
  • leta 1986 je bilo v avtoparku v vsej zgodovini podjetja največ avtobusov – kar 475 in 1412 zaposlenih delavcev.

Vojna za samostojno Slovenijo leta 1991, v kateri je neposredno sodelovalo tudi naše podjetje, je bistveno posegla v proces nadaljnega razvoja. Novo okolje je zelo hitro poslabšalo pogoje poslovanja. Število potnikov je upadlo, zmanjšali so se pogodbeni prevozi, porasla je zasebna konkurenca, cena prevoza v mestnem prometu je naraščala počasneje kot inflacija, zato lahko trdimo, da je bilo prav to obdobje boja za preživetje podjetja.

Kljub velikim težavam v poslovanju v tem prehodnem obdobju je podjetje doseglo nekaj zelo pomembnih uspehov:

  • uvedli so dve novi liniji v Nemčijo;
  • v mestni promet so vpeljali nov, moderni tarifni sistem z magnetno kartico;
  • integrirali so dejavnost Štajertoursa d.d. in s tem ustvarili dobre možnosti za nadaljni razvoj in hkrati povečali svoj tržni delež.

Leta 1996 je bilo podjetje po uspešno izpeljanem lastninskem preoblikovanju v delniško družbo vpisano v sodni register.

Dne 19.06.2013 se je v skladu s smernicami matične družbe podjetje Certus preimenovalo v Arriva Štajerska d.d. s sedežem Meljska cesta 97, 2000 Maribor.

Osebna izkaznica

Naziv podjetja: 

Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d.

Skrajšan naziv podjetja: Arriva Štajerska d.d.

Sedež: 2000 MARIBOR; Meljska cesta 97

Organizacijska oblika: delniška družba

Transakcijski račun:

0312 1100 0191 485 SKB BANKA d.d.

Davčna številka: 31727077

Matična številka: 5263433

Vložna številka: 062/10087300

Osnovni kapital: 2.051.756,15 EUR

Glavna dejavnost podjetja:

49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet 

Katalog informacij javnega značaja