Arriva Štajerska d.d. zaposli večje število voznikov. V kolikor vas delo voznika veseli, nimate pa pridobljene ustrezne kategorije v vozniškega dovoljenja, vam nudimo možnost sofinanciranja pridobitve vozniškega dovoljenja D1 in D kategorije ali D kategorije vključno s temeljno kvalifikacijo.

Arriva Štajerska: SOFINANCIRANJE PRIDOBITVE IZPITA D1/D KATEGORIJE

Arriva Štajerska d.d. zaposli večje število voznikov. V kolikor vas delo voznika veseli, nimate pa pridobljene ustrezne kategorije v vozniškega dovoljenja, vam nudimo možnost sofinanciranja pridobitve vozniškega dovoljenja D1 in D kategorije ali D kategorije vključno s temeljno kvalifikacijo.Arriva Štajerska d.d. zaposli večje število voznikov. V kolikor vas delo voznika veseli, nimate pa pridobljene ustrezne kategorije v vozniškega dovoljenja, vam nudimo možnost sofinanciranja pridobitve vozniškega dovoljenja D1 in D kategorije ali D kategorije vključno s temeljno kvalifikacijo.

 

Pravico do sofinanciranja pridobijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

  • kandidat mora biti star vsaj 21 let ter mora posredovati pisno vlogo v kadrovsko službo družbe;
  • ima pridobljeno in veljavno vozniško dovoljenje B kategorije, če bo pridobival vozniško dovoljenje D1 kategorije (priloži fotokopijo in original na pogled);
  • ima pridobljeno in veljavno vozniško dovoljenje C ali D1 kategorije, če bo pridobival vozniško dovoljenje D kategorije (priloži fotokopijo in original na pogled);
  • uspešno opravi razgovor v kadrovski službi Družbe vključno s psihološkim testiranjem;
  • priloži vlogi potrdilo, da ni obsojen za kazniva dejanja, ki jih določa 89. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur. List RS, št. 109/2010) ter potrdilo iz evidence kazenskih točk v cestnem prometu;
  • uspešno opravi zdravniški pregled za opravljanje dela voznika avtobusa.

 

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da nam na  elektronski naslov: vida.tezak@arriva.si ali pa preko pošte na naslov podjetja:

          Arriva Štajerska d.d.

          Meljska cesta 97

          2000 Maribor

posredujejo svojo prošnjo z dokazili pridobljene kategorije.

 

Ustrezne kandidate bomo povabili na razgovor na sedež podjetja.

 

Arriva Štajerska d.d.

 

 

*********************************

Že imaš izpit D kategorije in bi se nam rad pridružil?

 

Zaposlimo večje število VOZNIC/VOZNIKOV v naših enotah Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica.

 

Vsem kandidatom in kandidatkam, ki izpolnjujejo pogoje za takojšnjo zasedbo delovnega mesta ponujamo nagrado 400,00 eur bruto.

 

Klikni za več informacij >> KLIK