Kranj ŽP Kranj AP
Odhodna postaja: Kranj ŽP
Prihodna postaja: Kranj AP
Datum odhoda: 16.01.2023
Med izbranima postajališčema ni direktne avtobusne povezave.