Med izbranima postajališčema ni direktne avtobusne povezave.