Bled Podhom
Odhodna postaja: Bled
Prihodna postaja: Podhom
Datum odhoda: 05.03.2022
Med izbranima postajališčema ni direktne avtobusne povezave.