Od torka, 11. 6. 2024 od 9:00 dalje do predvidoma 1. 10. 2024 bo zaradi popolne zapore ceste Tupaliče-Preddvor na odseku porušenega mostu pri Jelovici spremenjen potek voženj avtobusov.

Zaradi popolne zapore ceste Tupaliče-Preddvor spremenjen potek voženj avtobusov

Od torka, 11. 6. 2024 od 9:00 dalje do predvidoma 1. 10. 2024 bo zaradi popolne zapore ceste Tupaliče-Preddvor na odseku porušenega mostu pri Jelovici spremenjen potek voženj avtobusov.

Avtobusne prevoze iz Tupalič (pred cerkvijo) proti Preddvoru, Beli in Bašlju ter obratno bomo opravljali po obvozu preko Brega z dodatnim manjšim avtobusom s prestopanjem na postajališču Tupaliče pri cerkvi.

Zaradi popolne zapore ceste:

  • se postajališče Tupaliče K za avtobuse v in iz smeri: Preddvor, Zgornja Bela in Bašelj ukinja,
  • bo označeno začasno postajališče v Tupaličah za izvozom iz Brega, gledano v smeri Kranja,
  • bo označeno začasno postajališče v Preddvoru za izvozom iz Brega, gledano v smeri Bele.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Želimo vam varni in prijetno vožnjo.

Arriva d.o.o.