Obveščamo vas, da je Ministrstvo za infrastrukturo zagotovilo upokojencem, osebam starejšim od 65 let, invalidom, vojnim veteranom in uživalcem pokojnin, ki imajo brezplačno vozovnico za območje Slovenije tudi brezplačen prevoz v mestnem prometu na Jesenicah, v Kopru, Kranju in Novem mestu.

Vozovnica Slovenija za upokojence, osebe starejše od 65 let, invalide in vojne veterane sedaj velja tudi v mestnem prometu na Jesenicah, v Kopru, Kranj in Novem mestu

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za infrastrukturo zagotovilo upokojencem, osebam starejšim od 65 let, invalidom, vojnim veteranom in uživalcem pokojnin, ki imajo brezplačno vozovnico za območje Slovenije tudi brezplačen prevoz v mestnem prometu na Jesenicah, v Kopru, Kranju in Novem mestu.

Do brezplačne vozovnice so upravičeni tisti člani omenjenih družbenih skupin, ki niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov.

Pravica do brezplačnega prevoza z vozili mestnega prometa na Jesenicah, v Kopru, Kranju in Novem mestu je uveljavljena od 1. junija 2022 dalje.

  • Vsem upokojencem, osebam starejšim od 65 let, invalidom, imetnikom evropske kartice ugodnosti za invalide in vojnim veteranom, ki že imajo kartico IJPP (rdeča kartica) in vozovnico za območje Slovenije se bo nova vozovnica za mestne promete zapisala na kartico avtomatsko ob prvi vožnji z medkrajevnim prevozom ali mestnim prevozom. Za zanesljiv zapis prosimo, da potnik drži kartico na terminalu od 3 do 5 sekund.

KAKO PRIDOBIM BREZPLAČNO VOZOVNICO

  • Vsi upravičenci do vozovnice za upokojence, osebe starejše od 65 let, invalidi, imetniki evropske kartice ugodnosti za invalide in vojne veterane, ki še niso uveljavljali pravice do vozovnice za območje Slovenije, na enem od prodajnim mest oddajo vlogo za brezplačno vozovnico da prejmejo kartico in vozovnici za območje Slovenije in za vključene mestne prevoze.

Vozovnico si upravičenci lahko uredijo na prodajnih mestih. Upravičenci na prodajnem mestu oddajo VLOGO in se izkažejo z osebnim dokumentom, cena rdeče IJPP kartice je 3,00 eure.

–> VLOGA

Vsem, ki že imajo rdečo IJPP kartico se bo pravica za brezplačen prevoz v mestnem prometu na Jesenicah, v Kopru, Kranj in Novem mestu na kartico zapisala na daljavo.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija