Obveščamo vas, da se v času šolskih počitnic spremeni izvajanje avtobusnih linij družbe Arriva Štajerska:

V času šolskih počitnic spremembe pri obratovanju avtobusnih linij družbe Arriva Štajerska

Obveščamo vas, da se v času šolskih počitnic spremeni izvajanje avtobusnih linij družbe Arriva Štajerska:

Območje Maribor

 1. Relacija Selnica ob Dravi – Maribor AP

Dodan je bil nov odhod iz Maribora za Selnico ob Dravi ob 7:45 in povratek v Maribor ob 8:10.

 1. Relacija Lenart v Slovenski Goricah – Jurovski Dol – Maribor AP

Obstoječ odhod ob 12:20 iz Lenarta v Slovenski Goricah za Maribor preko Jurovskega Dola se spremeni na 11:50.

 1. Relacija Selce v Slovenskih Goricah – Zgornji Duplek – Maribor AP

Obstoječ odhod ob 12:45 iz Selc v Slovenskih Goricah se spremeni na 12:35.

 

Območje Ptuj

 1. Relacija Ptuj AP – Juršinci – Ptuj AP

Odhodom na relaciji  Ptuj – Juršinci – Ptuj ob 6:50, 8:30, 12:30 in 14:30 se spremeni oz. podaljša trasa do Male Nedelje in sicer na Ptuj – Juršinci – Mala Nedelja – Juršinci – Ptuj.

 1. Relacija Ormož – Ptuj AP

Spremenita se odhoda iz Ptuja za Ormož iz 6:35 na 6:30 in 14:20 na 14:30 ter doda nova vožnja ob 11:00 za smer Ormož.

Spremenijo se odhodi iz Ormoža za Ptuj iz 6:00 na 5:55, 7:10 na 7:05, 13:20 na 13:15 in 15:30 na 15:25 ter doda nova vožnja ob 10:00 za smer Ptuj.

 1. Relacija Žetale – Ptuj

Obstoječ odhod ob 10:25 iz Žetal za Ptuj se spremeni na 10:50.

Spremenita se odhoda iz Ptuja za Žetale iz 9:25 na 9:00 in 12:20 na 11:50.

Dodal se je nov odhod iz Žetal za Ptuj ob 17:30 in nov odhod iz Ptuja za Žetale ob 19:20.

 1. Relacija Velika Varnica – Videm pri Ptuju – Ptuj

Obstoječ odhod ob 10:00 iz Ptuja za Veliko Varnico se spremeni na 9:30, odhod ob 11:00 na 11:20 in odhod 15.20 na 15:30.

Obstoječ odhod ob 7:05 iz Velike Varnice za Ptuj se spremeni na 7:00, odhod ob 10:40 na 10:00 in odhod 11:40 na 11:50.

Dodal se je nov odhod iz Ptuja za Veliko Varnico za ob 20:20 in povratek iz Velike Varnice za Ptuj ob 18:50.

 1. Relacija Majšperk – Ptuj

Obstoječ odhod ob 12:20 iz Ptuja za Stoperce se spremeni na 12:45, odhod ob 14:20 na 14:30.

Doda se nov odhod iz Ptuja za Majšperk Breg ob 15:25.

Obstoječ odhod ob 5:50 iz Majšperk Breg za Ptuj se spremeni na 6:02, odhod ob 6:55 iz Stoperc na 6:50 in odhod 13:15 na 13:30.

Doda se nov odhod ob 16:00 iz Majšperk Breg za Ptuj.

 1. Relacija Ptuj – Jiršovci – Gomilci – Ptuj

Obstoječ odhod ob 5:55 iz Ptuja se spremeni na 5:45.

Obstoječ odhod ob 16:30 iz Ptuja za Gomilce se spremeni na 16:35.

 1. Relacija Ormož – Ljutomer

Dodal se je nov odhod iz Ormoža za Ljutomer ob 11:40 in nov odhod iz Ljutomera za Ormož ob 8:40.

 1. Relacija Ptuj – Miklavž na Dravskem Polju – Ptuj

Dodani so bili novi odhodi iz Ptuja za Maribor ob 9:35, 10:35, 11:35 in 20:05 ter v povratni smeri iz Maribora za Ptuj ob 9:35, 10:35, 11.35 in 21:10.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Štajerska