Obveščamo vas, da se v času šolskega pouka spremeni izvajanje avtobusnih prevozov družbe Arriva Štajerska.

V času šolskega pouka spremembe pri izvajanju avtobusnih prevozov družbe Arriva Štajerska

Obveščamo vas, da se v času šolskega pouka spremeni izvajanje avtobusnih prevozov družbe Arriva Štajerska.

 

Območje Maribor

 1. Relacija Smolnik obračališče – Ruše – Maribor AP

Obstoječ odhod ob 6:35 iz Smolnik obračališča za Maribor se spremeni na 6:30.

 

 1. Relacija Apače na Dravskem polju – Maribor AP

Obstoječ odhod ob 7:40 iz Apač na Dravskem polju za Maribor se spremeni na 7:25.

 

 1. Relacija Kungota – Maribor AP

Dodan je bil nov odhod iz Zgornje Kungota za Maribor AP ob 7:50.

 

 1. Relacija Lenart v Slovenski Goricah – Jurovski Dol – Maribor AP

Obstoječ odhod ob 12:20 iz Lenart v Slovenski Goricah za Maribor preko Jurovskega Dola se spremeni na 11:50.

 

 1. Relacija Maribor AP – Radlje ob Dravi

Obstoječ odhod ob 21:20 iz Maribora za Ožbalt se podaljša do Radelj ob Dravi.

Obstoječa odhoda ob 12:35 iz Maribora za Selnico ob Dravi  in povratek ob 13:00 se spremenita in podaljšata do Ožbalta z odhodom iz Maribora ob 12:50 in povratkom ob 13:30 iz Ožbalta.

 

 1. Relacija Trate/Muri – Gornja Radgona

Dodan je bil nov odhod iz Trate/Muri za Gornja Radgono ob 19:25 in povratek ob 19:55.

 

 1. Relacija Maribor AP – Gornja Radgona – Murska Sobota

Obstoječ odhod ob 17:30 iz Maribora za Gornjo Radgono in povratek ob 18:30 se spremenita in podaljšata do Murske Sobote z odhodom iz Maribora ob 17:30 in povratkom ob 18:55 iz Murske Sobote.

Obstoječ odhod ob 7:00 iz Maribora za Gornjo Radgono se podaljša do Murske Sobote.

 

 1. Relacija Maribor AP – Spodnji Duplek – Ptuj AP

Obstoječ odhod ob 13:45 iz Maribora za Ptuj se spremeni na 13:35.

 

 1. Relacija Maribor AP – Spodnji Duplek – Ptuj AP

Obstoječ odhod ob 13:45 iz Maribora za Ptuj se spremeni na 13:35.

Dodal se je odhod ob 11:00 iz Ptuja za Spodnji Duplek in povratek iz Spodnjega Dupleka za Ptuj ob 11:25.

 

 1. Relacija Ptuj AP – Miklavž na Dravskem Polju – Maribor AP

Dodani so bili novi odhodi iz Ptuja za Maribor ob 5:15, 7:50 in 8:20 ter v povratni smeri iz Maribora za Ptuj ob 8:50 in 9:20.

 

Območje Ptuj

 1. Relacija Ormož – Gorišnica – Ptuj AP

Obstoječ odhod ob 12:20 iz Ormoža za Ptuj se spremeni na 12:05.

 

 1. Relacija Žetale – Podlehnik – Ptuj AP

Obstoječ odhod ob 8:15 iz Podlehnika za Ptuj se spremeni na 9:00.

Obstoječ odhod ob 16:35 iz Ptuja za Žetale se spremeni na 16:30.

Obstoječ odhod ob 12:45 iz Ptuja za Podlehnik se podaljša do Kozmincev, obenem se odhod ob 13:30 iz Podlehnika za Ptuj spremeni na odhod 13:25 iz Kozmincev.

Obstoječ odhod 15:05 iz Žetal za Ptuj se skrajša do Podlehnika od koder je organiziran prestop na linijo Podlehnik – Ptuj ob 15:25.

Doda se nov odhod iz Ptuja za Žetale ob 6:08.

 

 1. Relacija Velika Varnica – Videm pri Ptuju – Ptuj AP

Dodal se je nov odhod iz Ptuja za Veliko Varnico za ob 6:30 in nov odhod iz Velike Varnice za Ptuj ob 18:50.

Obstoječ odhod ob 16:35 iz Ptuja za Veliko Varnico se spremeni na 16:30.

 

 1. Relacija Ivanjkovci – Ormož

Ukine se vožnja ob 7:30 Ivanjkovci – Ormož.

 

 1. Relacija Ptuj AP – Trnovska vas – Slavšina – Ptuj AP

Obstoječ odhod ob 8:00 iz Hvaletincev za Ptuj se spremeni na 12:30. Odhod ob 8:15 iz Ptuja (Trnovska vas – Slavšina – Ptuj) se spremeni na 7:55.

 

 1. Relacija Ptuj AP – Miklavž na Dravskem Polju – Maribor AP

Dodani so bili novi odhodi iz Ptuja za Maribor ob 5:15, 7:50 in 8:20 ter v povratni smeri iz Maribora za Ptuj ob 8:50 in 9:20.

 

 1. Relacija Ormož – Sveti Tomaž

Ukinil se je odhod ob 8:05 iz Ormoža za Sveti Tomaž.

 

 1. Relacija Ptuj AP – Cirkulane – Ptuj AP

Ukinil se je odhod ob 8:45 iz Ptuja za Cirkulane (Ptuj).

 

 1. Relacija Ptuj AP – Majšperk

Obstoječ odhod ob 15:30 iz Ptuja za Stoperce se spremeni na 15:40.

Ukinil se je odhod on 16:30 iz Stoperc za Ptuj preko Bolečke vasi.

Organiziran je prestop za relacijo Tržec Majolka – Dolena Avguštin on 15:56 na postajališču Tržec Majolka. Potniki lahko kombinirajo odhod 15:30 na relaciji Ptuj – Tržec Majolka (15:53) – Žetale.

 

 1. Relacija Ljutomer – Litmerk – Ormož

Obstoječ odhod ob 7:05 iz Ljutomera Tehnostroja za Ormož se spremeni na 7:00 in odhod ob 9:15 se spremeni na 10:20.

 

 1. Relacija Ljutomer – Gornja Radgona

Dodal se je odhod ob 10:10 iz Ljutomera za Gornjo Radgono in povratek iz Gornje Radgone za Ljutomer ob 10:50.

Obstoječ odhod ob 9:45 iz Gornje Radgone za Ljutomer se spremeni na 9:40.

 

 1. Relacija Ptuj AP – Destrnik

Obstoječ odhod ob 6:45 iz Ptuja za Destrnik se spremeni na 6:25.

 

 1. Relacija Maribor AP – Spodnji Duplek – Ptuj AP

Obstoječ odhod ob 13:45 iz Maribora za Ptuj se spremeni na 13:35.

Dodal se je odhod ob 11:00 iz Ptuja za Spodnji Duplek in povratek iz Spodnjega Dupleka za Ptuj ob 11:25.

 

Območje Slovenska Bistrica

 1. Relacija Slovenska Bistrica – Maribor AP

Odhod 7:55 iz Slovenska Bistrice Impol za Maribor ob 7:55 se preusmeri po avtocesti.

Doda se nov odhod iz Slovenske Bistrice za Maribor ob 8:05 po ”stari” cesti.

Doda se nov odhod iz Maribor za Slovensko Bistrico ob 10:05 po avtocesti.

Odhod 14:25 iz Slovenska Bistrica Impol za Maribor se prične izvajati brez vmesnih postajališč na relaciji Maribor tovarna TAM in Maribor AP.

 

 1. Relacija Ptuj AP – Kidričevo – Šikole – Slovenska Bistrica

Obstoječ odhod ob 15:20 iz Kidričevega za Slovensko Bistrico se spremeni na 15:55.

Obstoječ odhod 5:50 iz Kidričevega za Slovensko Bistrico se spremeni na 6:05.

Obstoječ odhod ob 14:30 iz Ptuja za Šikole se podaljša do Slovenske Bistrice.

Doda se nov odhod iz Slovenske Bistrice za Ptuj ob 15:20.

Ukine se odhod ob 15:30 iz Ptuja za smer Kidričevo in Šikole. Potniki imajo na voljo odhod 15:40 na relaciji Ptuj – Kidričevo – Majšperk. Ta odhod je namenjen tudi za potnike v smeri Šikol in Slovenske Bistrice saj je organiziran prestop ob 15:55 na postajališču Kidričevo.

Obstoječ odhod ob 12:30 iz Ptuja za Šikole se spremeni na 12:45.

 

 1. Relacija Slovenska Bistrica – Kebelj

Obstoječ odhod ob 16:25 iz Slovenske Bistrice za Kebelj se spremeni na 16:30.

 

 1. Relacija Poljčane ŽP – Makole

Obstoječ odhod ob 15:35 iz Poljčan ŽP za Makole se spremeni na 15:40.

 

Hvala za razumevanje.

 

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

 

Arriva Štajerska