Zaradi pandemije COVID-19 je bil sprejet odlok Vlade Republike Slovenije, po katerem je s 16. 3. prenehal obratovati javni potniški promet v Republiki Sloveniji. Do ponovnega obratovanja javnega potniškega prometa je prišlo 11. 5. 2020. Zaradi nezmožnosti koriščenja javnega potniškega prometa zaradi pandemije je maja Ministrstvo za infrastrukturo RS sprejelo Sklep o podaljšanju veljavnosti terminskih vozovnic, ki uvaja naložitev dobroimetja v sistem IJPP. Dobroimetje lahko uporabniki unovčijo za nakup katerega koli produkta IJPP.

Unovčenje dobroimetja v sistemu IJPP

Unovčenje dobroimetja v sistemu IJPP zaradi začasne prekinitve javnega potniškega prometa

Zaradi pandemije COVID-19 je bil sprejet odlok Vlade Republike Slovenije, po katerem je s 16. 3. prenehal obratovati javni potniški promet v Republiki Sloveniji. Do ponovnega obratovanja javnega potniškega prometa je prišlo 11. 5. 2020. Zaradi nezmožnosti koriščenja javnega potniškega prometa zaradi pandemije je maja Ministrstvo za infrastrukturo RS sprejelo Sklep o podaljšanju veljavnosti terminskih vozovnic, ki uvaja naložitev dobroimetja v sistem IJPP. Dobroimetje lahko uporabniki unovčijo za nakup katerega koli produkta IJPP.

Upravičenci, ki dobroimetja na kartici IJPP ne bodo izkoristili, bodo lahko od 1. 11. 2020 na podlagi pisne zahteve prejeli izplačilo sredstev dobroimetja oziroma nakazilo na svoj tekoči račun. Pisna zahteva se skupaj s priloženim originalnim računom vloži na prodajnem mestu, kjer je bila vozovnica kupljena.

Dobroimetje se za posameznega potnika vodi centralno v sistemu IJPP, porabiti ga je treba do 31. 7. 2021. Po tem datumu dobroimetje zapade.

Imetniki splošnih enkratnih, dnevnih in tedenskih neimenskih vozovnic, ki so začele veljati po 16. 3. in so nehale veljati med zaustavitvijo javnega potniškega prometa, bodo na svojo kartico IJPP prejeli dobroimetje v celotni vrednosti vozovnice.

Imetniki mesečnih subvencioniranih vozovnic za dijake in študente za marec 2020, ki so maja ali junija 2020 uporabili vozovnico, so izkoristili vse pravice iz nakupa te vozovnice. Če vozovnice niso uporabili do konca junija (se niso validirali), bodo za neizkoriščeno marčevsko vozovnico dobili dobroimetje v višini 50 % kupnine.

Imetniki polletnih in letnih subvencioniranih vozovnic za dijake in študente, ki so bile veljavne v marcu 2020, bodo za obdobje od 16. 3. do 11. 5. 2020, ko niso mogli uporabljati javnega prevoza, dobili dobroimetje na svoje kartice. Tisti upravičenci, ki v maju in juniju niso potrebovali javnega prevoza in niso uporabili svoje vozovnice, bodo prejeli dobroimetje za polovico kupnine za marec in ustrezen delež kupnine za april, maj in junij.

Dijaki in študenti, ki so bili upravičeni do brezplačne »poletne« vozovnice, a so vseeno kupili katero koli vozovnico IJPP zaradi prvotnega sklepa o nepodaljšanju vozovnic, bodo prejeli ustrezno dobroimetje na svojo kartico, in sicer v višini nakupa vozovnic IJPP za mesec julij.

Dobroimetje je mogoče koristiti na IJPP prodajnih mestih skupine Arriva Slovenija in pri nakupu preko spleta na https://ijpp.arriva.si/.

Uradna izjava Ministrstva za infrastrukturo RS o neizkoriščenih vrednostih terminskih subvencioniranih vozovnic – IZJAVA.

Zaradi pandemije COVID-19 je bil sprejet odlok Vlade Republike Slovenije, po katerem je s 16. 3. prenehal obratovati javni potniški promet v Republiki Sloveniji. Do ponovnega obratovanja javnega potniškega prometa je prišlo 11. 5. 2020. Zaradi nezmožnosti koriščenja javnega potniškega prometa zaradi pandemije je maja Ministrstvo za infrastrukturo RS sprejelo Sklep o podaljšanju veljavnosti terminskih vozovnic, ki uvaja naložitev dobroimetja v sistem IJPP. Dobroimetje lahko uporabniki unovčijo za nakup katerega koli produkta IJPP.