Obveščamo vas, da bodo tudi v naslednjem tednu, od 9. do 15. novembra 2020, avtobusi v mestnem prometu Kranj in Jesenice vozili po počitniškem voznem redu.

Tudi naslednji teden počitniški vozni redi v mestnem prometu Kranj in Jesenice

Obveščamo vas, da bodo tudi v naslednjem tednu, od 9. do 15. novembra 2020, avtobusi v mestnem prometu Kranj in Jesenice vozili po počitniškem voznem redu.

VOZNI RED:

MESTNI PROMET KRANJ

MESTNI PROMET JESENICE

POZOR! Odhodi z oznako Š ne vozijo.

Dodatne informacije na info@arriva.si.

Potnike prosimo, da spoštujejo sprejete ukrepe in tako poskrbijo za svojo varnost in varnost drugih potnikov ter voznika/-ce. Na avtobus naj ne vstopajo, če niso zdravi, upoštevajo naj higieno kašlja, spoštujejo primerno medsebojno razdaljo, nosijo zaščitno masko in se te ne dotikajo, si razkužijo roke pri vstopu in izstopu ter se med vožnjo dotikajo čim manj površin v avtobusu.

Obveščamo vas, da bodo tudi v naslednjem tednu, od 9. do 15. novembra 2020, avtobusi v mestnem prometu Kranj in Jesenice vozili po počitniškem voznem redu.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija