Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je sprejelo Sklep o podaljšanju veljavnosti subvencioniranih vozovnic za brezplačen prevoz. S sklepom se avtomatsko podaljšuje veljavnost vozovnic za upokojence, starejše od 65 let, imetnike evropske kartice ugodnosti ter vojne veterane (v skladu s 114.b členom Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)), ki je naložena na rdeči IJPP kartici.

Subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz v javnem potniškem prometu avtomatično podaljšane

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je sprejelo Sklep o podaljšanju veljavnosti subvencioniranih vozovnic za brezplačen prevoz. S sklepom se avtomatsko podaljšuje veljavnost vozovnic za upokojence, starejše od 65 let, imetnike evropske kartice ugodnosti ter vojne veterane (v skladu s 114.b členom Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)), ki je naložena na rdeči IJPP kartici.

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo sprejelo sklep o podaljšanju veljavnosti subvencioniranih vozovnic za brezplačen prevoz. Ta ukrep bo olajšal uporabo javnega prevoza za vse imetnike vozovnic Slovenija, katerih veljavnost vloge za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz in veljavnost subvencionirane vozovnice se izteka v obdobju od julija 2023 do julija 2024.

Vloge in vozovnice bodo avtomatsko podaljšane za eno leto. Pri tem bodo preverili pogoje za avtomatsko podaljšanje pravice do subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz v povezanih uradnih evidencah, ki jih vodi Organ JPP.

Avtomatsko podaljšanje vlog in vozovnic bo potekalo preko sistema IJPP ter bo za upravičence brezplačno. Za upravičence to pomeni, da ni potrebno izpolnjevati dodatnih obrazcev ali plačevati stroškov za podaljšanje.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija