Obveščamo vas, da bodo zaradi prireditve »Triatlon za pokal Istre 2022« dne 11. 6. 2022 (sobota) med 11.30 in 19.30 uro spremenjene linije mestnega prometa Koper:

Spremenjeno izvajanje mestnega prometa v Kopru (sobota, 11. 6. 2022)

Obveščamo vas, da bodo zaradi prireditve »Triatlon za pokal Istre 2022« dne 11. 6. 2022 (sobota) med 11.30 in 19.30 uro spremenjene linije mestnega prometa Koper:

  • Linija štev. 5 trg Brolo.-Markovec-trg Brolo. in
  • Linija štev. 6 Potniški t.-Markovec-Potniški t.

Avtobusa na relaciji Tržnica-Markovec-Zeleni park vozita po cesti Vena Pilona. 

  • Linija štev.9 Koper AP-Žusterna parkirišče-Potniški terminal-Koper AP

Avtobus ne bo vozil na relaciji Tržnica-Žusterna parkirišče-Zeleni park.

Zaradi prireditve so izven uporabe naslednja avtobusna postajališča:

Žusterna III, Dolga Reber, Izletniška pot, Krožna cesta, Krožna cesta K, Molet, Žusterna (obe), Žusterna bazen, Žusterna parkirišče in Semedela-tunel.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 662-5105 in 662-5103 v delovnem času služb.

Hvala za razumevanje.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


AVVISO

Si informa che, in occasione dell’evento “Triathlon per la coppa d’Istria 2022” in data 11/06/2022 (sabato), dalle 11:30 alle 19:30 le linee di trasporto urbano subiranno delle modifiche:

  • Linea numero 5 Piazza Brolo-Monte Marco-Piazza Brolo e
  • Linea numero 6 Terminale passeggeri-Monte Marco-Terminale passeggeri

Gli autobus sul tratto Mercato-Monte Marco-Zeleni park circoleranno in Via Veno Pilon.

  • Linea numero 9 Capodistria-Giustrena parcheggio-Terminale passeggeri-Capodistria

Gli autobus non circoleranno sul tratto Mercato-Giusterna parcheggio-Zeleni park.

In concomitanza con l’evento, le seguenti fermate degli autobus non verranno coperte:

Giusterna III, Corsa lunga, Vicolo delle Gite, Strada Circolare, Strada Circolare inc., Moleto, Giusterna, Giusterna-piscina, Giusterna parcheggio e Semedella-tunnel

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi al seguente numero di telefono +386 (0)5 662 50105 e +386 (0)5 662 5103 durante l’orario di lavoro.

Arriva Slovenia