Obveščamo vas, da bodo zaradi pustne povorke dne 22. 2. 2020, med 10.00 in 15.00 uro, spremenjeno izvajanje linij primestnega prometa:

Spremenjeno izvajanje linij primestnega prometa Koper zaradi pustne povorke (22. 2. 2020)

Obveščamo vas, da bodo zaradi pustne povorke dne 22. 2. 2020, med 10.00 in 15.00 uro, spremenjeno izvajanje linij primestnega prometa:

  • linija Koper-Izola-Piran-Koper
  • linija Koper-Ankaran-Lazaret-Koper

V času prireditve niso v uporabi naslednja avtobusna postajališča: Luka, Banka, Tržnica in Zeleni park.

Dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 662-5105.

Hvala za razumevanje.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


A V V I S O

 

Vi avvisiamo che a causa del corteo carnevale del 22. febbraio 2020 dalle ore 10,00 alle ore 15,00 verrà cambiato il transito del traffico urbano numero:

  • Capodistria – Pirano – Capodistria
  • Capodistria – Ancarano – Lazzaretto 

Durante la manifestazione non saranno in vigore le fermate presso: Banka, Mercato e Zeleni park.

Per le ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgersi al seguente numero telefonico 662-5105.

Arriva Slovenija