Obveščamo vas, da bo zaradi pustne povorke dne 10. 2. 2024 med 8.00 in 17.00 uro spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper:

Spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper zaradi pustne povorke (10. 2. 2024)

Obveščamo vas, da bo zaradi pustne povorke dne 10. 2. 2024 med 8.00 in 17.00 uro spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper:

 • linija mestnega prometa štev. 1 Koper-(Šalara) Kampel-Koper
 • linija mestnega prometa štev. 2 Koper-Markovec-Bolnica-Koper
 • linij štev. 4 Šalara-Olmo-Tržnica-Žusterna-Olmo-Šalara

V času zapore se linija izvaja na relaciji Šalara-Žusterna-Šalara (ne vozi do postajališča Zeleni park in Tržnica).

 • linija mestnega prometa štev. 5 Brolo – Žusterna – Markovec – Brolo
 • linija mestnega prometa štev. 6 Potniški terminal – Žusterna – Markovec – Potniški terminal
 • linija mestnega prometa štev. 7 Potniški terminal-Markovec-Potniški terminal 
 • linija mestnega prometa štev. 8 Potniški terminal-Olmo-Potniški terminal
 • linija mestnega prometa štev. 9 Koper AP-Žusterna parkirišče-Potniški terminal-Koper AP – linija ne obratuje 
 • linija mestnega prometa štev. 10 Koper AP-Srmin GORC-Tržnica-Koper AP (avtobus ne vozi do postajališča Kosovelov trg-Tržnica-Barka I)

V času prireditve niso v uporabi naslednja avtobusna postajališča: Banka (obe), Kosovelov trg, Stadion, Lesnina, Tržnica in Zeleni park. Avtobusno postajališče Potniški terminal se v času med 8.00 in 17.00 uro prestavi na plato potniškega terminala (vhod v Marino).

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 662-5105 in 662-5102 v delavnem času služb.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija

AVVISO

Vi avvisiamo che a causa del corteo carnevale del 10. febbraio 2024 dalle ore 8,00 alle ore 17,00 verrà cambiato il transito del traffico urbano numero:

 • 1 Capodistria – Campel – Capodistria
 • 2 Capodistria – Monte Marco – Ospedale – Capodistria 
 • 4 Salara – Olmo – Mercato – Giusterna – Mercato – Olmo – Salara

Durante la chiusura la linea opera sulla tratta Salara-Giusterna-Salara (non va alle fermate Zeleni park e Mercato). 

 • 5 Piazza Brolo – Giusterna – Monte Marco – Piazza Brolo
 • 6 Terminal Passeggeri – Giusterna – Monte Marco – Terminale Passeggeri 
 • 7 Terminal Passeggeri – Monte Marco – Terminal Passeggeri
 • 8 Terminal Passeggeri – Olmo – Terminal Passeggeri 
 • 9 Capodistria-Giusterna parcheggio-Terminale passeggieri-Capodistria – la linea non è operativa. 
 • 10 Capodistria-GORC Sermino-Mercato-GORC Sermino-Capodistria (l’autobus non va alla fermata Piazza Kosovel-Mercato-Barka I)

Durante la manifestazione non saranno in vigore le fermate presso: Banka (ambedue), Piazza Kosovel, Lesnina, Stadio, Mercato e Zeleni park. Nel periodo dalle 8,00 alle 17,00 la fermata presso Terminal Passeggeri si sposta all’area Terminal Passeggeri.

Per maggiori informazioni, si prega di contattare i numeri +386 (0)5 662-5105 e +386 (0)5 662-5102 in orario d’ufficio.

Arriva Slovenija