Obveščamo vas, da bodo zaradi prireditve »Predstavitev KS in TD MOK« dne 15. 5. 2022 (nedelja) med 7.00 in 18.00 uro spremenjene linije mestnega prometa Koper:

Spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper zaradi prireditve Predstavitev KS in TD MOK

Obveščamo vas, da bodo zaradi prireditve »Predstavitev KS in TD MOK« dne 15. 5. 2022 (nedelja) med 7.00 in 18.00 uro spremenjene linije mestnega prometa Koper:

  • Linija štev. 6 Potniški t.-Markovec-Potniški t.
  • Linija štev. 7 Potniški t.-Kraljeva-Rozmanova-Potniški t.
  • Linija štev.8 Potniški t.-Rozmanova-Olmo-Potniški t.

Odhod in prihod na vseh navedenih linijah se iz postajališča Potniški terminal prestavi na plato za pristajanje potniških ladij.

  • Linija štev.9 Koper AP-Žusterna parkirišče-Potniški terminal-Koper AP

Po prihodu na postajališče Zeleni park nadaljuje do postajališča Banka in po voznem redu za AP Koper. Pri tem izpade del linije na relaciji potniški terminal-Sv.ana p.t.-Sv.Ana V.n.-Kosovelov trg.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 662-5105 in 662-5103 v delavnem času služb.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija

 

A V V I S O

Vi avvisiamo che a causa della manifestazione, domenica 15.05.2022 dalle ore 7.00 alle 18.00 verrá cambiato il transito del traffico urbano e suburbano sui tratti:

  • Linea numero 6 Terminale passeggeri-Monte Marco-Terminale passeggeri
  • Linea numero 7 Terminale passeggeri-via Kralj-via Rozman-Terminale passeggeri
  • Linea numero 8 Terminale passeggeri-via Rozman-Olmo-Terminale passeggeri

La partenza e l’arrivo su tutte le linee elencate sono spostati dalla fermata Terminal passeggeri alla piattaforma per lo sbarco delle navi passeggeri.

  • Linea numero 9 Capodistria-Giustrena parcheggio-Terminale passeggeri-Capodistria

Dopo l’arrivo alla fermata Zeleni park prosegue fino alla fermata Banca e secondo l’orario verso la fermata Capodistria. Parte della linea sulla tratta Terminal passeggeri-Sant’Anna T.p.-Sant’Anna V.n.-Piazza Kosovel viene interrotta.

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi al seguente numero di telefono +386 (0)5 662 50105 e +386 (0)5 662 5103 durante l’orario di lavoro.

Arriva Slovenia