Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve »Fešta kalamarov in Mediterana«  v času od četrtka 20. 7. do nedelje  23. 7. 2023 spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa:

Spremenjeno izvajanje avtobusnega prometa zaradi prireditve Fešta kalamarov in Mediterana

Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve »Fešta kalamarov in Mediterana«  v času od četrtka 20. 7. do nedelje  23. 7. 2023 spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa:

Spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa bo v četrtek od 18.00 ure, v petek, soboto in nedeljo od 10.00 ure

  • Linija štev. 6 Potniški t.-Markovec-Potniški t.
  • Linija štev. 7 Potniški t.-Kraljeva-Rozmanova-Potniški t.
  • Linija štev.8 Potniški t.-Rozmanova-Olmo-Potniški t. 

Odhod in prihod na vseh navedenih linijah se iz postajališča Potniški terminal prestavi na plato za pristajanje potniških ladij.

  • Linija štev.9 Koper AP-Žusterna parkirišče-Potniški terminal-Koper AP

Po prihodu avtobusa iz Žusterne na postajališče Zeleni park nadaljuje z vožnjo do postajališča Banka in po voznem redu za AP Koper. Pri tem izpade del linije na relaciji Zeleni park-Potniški terminal-Sv.Ana p.t.-Sv.Ana V.n.-Kosovelov trg-Banka.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 662-5105 in 662-5102 v delavnem času služb.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


AVVISO

Avvisiamo che, in concomitanza con la “Festa del calamaro e del Mediterraneo”, in programma da giovedì 20 luglio a domenica 23 luglio 2023 le linee subiranno delle modifiche:

Tali modifiche entreranno in vigore giovedì dalle ore 18:00, venerdì, sabato e domenica dalle ore 10:00

– Linea numero 6 Terminale passeggeri-Monte Marco-Terminale passeggeri

– Linea numero 7 Terminale passeggeri-via Kralj-via Rozman-Terminale passeggeri

– Linea numero 8 Terminale passeggeri-via Rozman-Olmo-Terminale passeggeri 

La partenza e l’arrivo su tutte le linee elencate sono spostati dalla fermata Terminal passeggeri alla piattaforma per lo sbarco delle navi passeggeri.

  • Linea numero 9 Capodistria-Giustrena parcheggio-Terminale passeggeri-Capodistria

Quando l’autobus da Giusterna raggiunge la fermata di Parco Verde, prosegue fino alla fermata Banca e, secondo l’orario, fino a Capodistria autostazione. In questo caso viene cancellata la parte della linea sulla tratta Parco verde-Terminal passeggeri-Sant’Anna p.t.-Sant’Anna V.n.-Piazza Kosovel-Banca.

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi al seguente numero di telefono +386 (0)5 662 50105 e +386 (0)5 662 5102 durante l’orario di lavoro.

Arriva Slovenia