Obveščamo vas o spremembah pri obratovanju medkrajevnega avtobusnega prometa na območju Štajerske. Spremembe stopijo v veljavo s 1. 9. 2021.

Spremembe v obratovanju linij na območju Štajerske

Obveščamo vas o spremembah pri obratovanju medkrajevnega avtobusnega prometa na območju Štajerske. Spremembe stopijo v veljavo s 1. 9. 2021.

Obvestilo o spremembah v času šole – območje Maribor

 1. Relacija Selnica ob Dravi – Maribor

Obstoječ odhod iz Maribora za Selnico ob Dravi ob 6:05 se ukine.

Obstoječ odhod iz Selnice ob Dravi za Maribor ob 15:35 se ukine.

 

 1. Relacija Ruše – Maribor

Obstoječ odhod iz Maribora za Smolnik obračališče ob 13:45 se spremeni na 13:40 in preusmeri preko Loga.

 

 1. Relacija Lovrenc na Dravskem polju – Rogoza – Maribor

Obstoječ odhod iz Maribora za Lovrenc na Dravskem polju ob 14:25 se spremeni na 14:30.

 

 1. Relacija Zgornja Kungota – Maribor

Obstoječa odhoda iz Plača in Svečine ob 6:40 in 7:50 za Zgornjo Kungoto se ukineta.

Obstoječa odhoda iz Zgornje Kungote ob 13:00 in 13:50 za Plač in Svečino se ukineta.

Obstoječ odhod iz Zgornje Kungote ob 14:50 za Plač, Svečino in Jurij se ukine.

Obstoječa odhoda iz Zgornje Kungote ob 8:10 in 16:05 za Maribor se ukineta.

Obstoječ odhod iz Maribora za Zgornjo Kungoto ob 14:25 se spremeni na 14:20.

Obstoječ odhod iz Jurija za Zgornjo Kungoto ob 7:30 se ukine.

Doda se odhod iz Zgornje Kungote za Maribor ob 13:55.

 

 1. Relacija Šentilj – Jarenina – Maribor

Obstoječ odhod iz Maribora za Šentilj ob 15:00 se spremeni na 15:10.

 

 1. Relacija Vurberk – Spodnji Duplek – Maribor

Obstoječ odhod iz Vurberka za Maribor ob 13:00 se ukine.

Doda se odhod iz Spodnjega Dupleka za Maribor ob 13:55.

 

 1. Relacija Lenart v Slovenskih Goricah –Sveti Jurij ob Ščavnici

Obstoječ odhod iz Lenarta za Sveti Jurij ob Ščavnici ob 7:25 se prestavi na avtocesto.

 

Obvestilo o spremembah v času šole – območje Slovenske Bistrice

 1. Relacija Slovenska Bistrica – AC – Maribor

Doda se odhod iz Maribora za Slovensko Bistrico ob 13:05.

Doda se odhod iz Slovenske Bistrice IMPOL za Maribor ob 11:55.

 

 1. Relacija Makole – Slovenska Bistrica in Makole – Poljčane

Zaradi zaključka gradbenih del na mostu čez potok Ložnica med naseljema Drumlažno in Ložnica se avtobusnih linije spreminjajo na čase pred pričetkom obvoza.

Obvestilo o spremembah v času sobot – območje Slovenske Bistrice

 1. Relacija Slovenska Bistrica – Zgornja Polskava – Maribor

Doda se odhod iz Slovenske Bistrice za Maribor ob 21:05.

Doda se odhod iz Maribora za Slovensko Bistrico ob 22:05.

 

Obvestilo o spremembah v času šole – območje Ptuj

 1. Relacija Maribor – Vurberk – Ptuj

Obstoječ odhod ob 13:35 iz Maribora za Ptuj se spremeni na 13:40.

 

 1. Relacija Ptuj – Šikole

Obstoječ odhod iz Ptuja ob 12:55 za Šikole se spremeni na 13:30.

 

 1. Relacija Ptuj – Stoperce

Obstoječ odhod iz Stoperc ob 14:40 in 15:40 za Stoperce se spremeni na 13:30 in 15:35. Povratna vožnja iz Stoperc ob 15:00 za Ptuj se spremeni na 14:15.

 

 1. Relacija Stoperce – Majšperk

Obstoječ odhod ob 14:30 iz Stoperc za Majšperk in povratek ob 14:45 se ukine.

 

 1. Relacija Ptuj – Sestrže – Stoperce

Na obstoječem odhodu ob 14:30 iz Ptuja se na vožnjo doda nova relacija z vmesnim postajališčem Sestrže in se ukine povezava z prestopom na postajališču Lovrenc na Dr. polju ob 16:00 uri.

 

 1. Relacija Zavrč – Ptuj

Obstoječi odhod iz Zavrča ob 15:00 za Ptuj se spremni na 15:40.

 

 1. Relacija Ptuj – Sveti Tomaž

Obstoječi odhod ob 12:00 iz Ptuja za Sveti Tomaž se spremni na 11:50 in povratek ob 12:35 iz Svetega Tomaža za Ptuj na 12:25.

 

 1. Relacija Ptuj – Juršinci

Obstoječ odhod ob 08:30 in 12:30 iz Ptuja za Juršince se spremeni na 08:50 in 12:50 in odhod  v povratni smeri ob 07:45 iz Juršincev za Ptuj se spremeni na 07:55. Doda se nov odhod iz Juršincev ob 13:55 za Ptuj.

 

Hvala za razumevanje.

Želimo vam varni in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija