Obveščamo vas o spremembah pri obratovanju medkrajevnega avtobusnega prometa na območju enot Maribor in Slovenska Bistrica. Spremembe stopijo v veljavo s 1. 3. 2022.

Spremembe v obratovanju linij na območju enot Maribor in Slovenska Bistrica

Obveščamo vas o spremembah pri obratovanju medkrajevnega avtobusnega prometa na območju enot Maribor in Slovenska Bistrica. Spremembe stopijo v veljavo s 1. 3. 2022.

Obvestilo o spremembah v času šole – območje Maribor

  1. Relacija Majšperk – Maribor

Na obstoječem odhodu iz Majšperk Brega za Maribor ob 11.10 se doda postajališče Brunšvik obračališče.

Na obstoječem odhodu iz Maribora za Majšperk Breg ob 9.50 se doda postajališče Brunšvik obračališče.

Obvestilo o spremembah v času šole – območje Slovenska Bistrica

  1. Relacija Maribor – Maribor tov.TAM – AC – Slovenska Bistrica

Obstoječ odhod ob 13.35 iz Maribora za Slovensko Bistrico se spremeni na 13.30. Drug obstoječ odhod ob 13.35 ostane nespremenjen.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija