Obveščamo vas, da prihaja do sprememb pri obratovanju medkrajevnega avtobusnega prometa, ki ga izvaja družba Arriva Štajerska. Spremembe, bodo uvedene 1. 6. 2020

Spremembe v obratovanju linij na območju delovanja družbe Arriva Štajerska

Obveščamo vas, da prihaja do sprememb pri obratovanju medkrajevnega avtobusnega prometa, ki ga izvaja družba Arriva Štajerska. Spremembe, bodo uvedene 1. 6. 2020

Obvestilo o spremembah v času šole – območje Maribor

  1. Relacija Maribor – Jarenina – Jurovski Dol

Obstoječ odhod ob 18:25 iz Maribora za Jurovski Dol se spremeni na 18:30.

Obstoječ odhod ob 19:25 iz Jurovskega Dola za Maribor se spremeni na 19:30.

  1. Relacija Josipdol – Ribnica na Pohorju – Radlje ob Dravi

Dodajo se novi odhodi iz Radelj ob Dravi za Josipdol ob 6:00, 10:30 in 14:50.

Obstoječ odhod ob 12:30 iz Radelj ob Dravi za Orlico se spremeni na 13:00.

Ukinejo se odhodi ob 6:50, 13:00 in 14:50 iz Radelj ob Dravi za Orlico.

Dodata se nova odhoda iz Josipdola za Radlje ob Dravi ob 6:40 in 15:40.

Obstoječ odhod ob 10:50 iz Josipdola za Radlje ob Dravi se spremeni na 10:00.

Ukinejo se odhodi ob 7:05, 13:30 in 15:05 iz Orlice za Radlje ob Dravi.

Doda se nov odhod iz Ribnice na Pohorju za Radlje ob Dravi ob 13:30.

  1. Relacija Zg.Korena Dvoršak – Dvorjane – Maribor

Odhod 14:50 iz Zg.Korene Dvoršak za Dvorjane se skrajša do Zg.Dupleka.

Doda se nov odhod iz Zg.Dupleka za Maribor ob 15:02.

 

Obvestilo o spremembah v času šolskih počitnic – območje Maribor

  1. Relacija Josipdol – Ribnica na Pohorju – Radlje ob Dravi ŠP

Obstoječa odhoda ob 7:50 in 11:30 iz Radelj ob Dravi za Orlico se podaljšata do Ribnice na Pohorju.

Obstoječa odhoda ob 8:05 in 11:45 iz Orlice za Radlje ob Dravi se podaljšata na način, da pričneta z odhodom v Ribnici na Pohorju ob 8:20 in 12:00.

 

Obvestilo o spremembah v času šole – območje Ptuj

  1. Relacija Ptuj – Ormož

Dodajo se nova odhoda ob 9:40, 11:50 iz smeri Ptuja za Ormož in nova odhoda ob 7:30 in 10:30 iz smeri Ormož za Ptuj.

  1. Relacija Ptuj – Grajena – Mestni Vrh – Ptuj

Doda se nov odhod ob 11:00 iz smeri Ptuja za smer Grajena, Mestni Vrh s povratkom na Ptuj.

  1. Relacija Ptuj – Grajena – Vurberk – Maribor

Obstoječ odhod ob 11:00 iz Ptuja do Sp.Dupleka se podaljša do Maribora in spremeni čas odhoda na 10:00. Doda se nov odhod ob 11:00 iz smeri Maribora za smer Vurberk – Grajena – Ptuj.

  1. Relacija Ptuj – Sv. Tomaž

Doda se nov odhod ob 12:40 iz Ptuja za Sv. Tomaž

Obvestilo o spremembah v času šolskih počitnic – območje Ptuj

  1. Relacija Ptuj – Grajena – Mestni Vrh – Ptuj

Dodajo se novi odhodi ob 6:25, 8:35, 12:35 in 15:40 iz smeri Ptuja za smer Grajena, Mestni Vrh s povratkom na Ptuj.

  1. Relacija Majšperk Breg – Ptuj

Obstoječ odhod ob 6:02 iz Majšperk Brega za Ptuj se spremeni na 5:50.

Hvala za razumevanje.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija