Obveščamo vas, da s 1. 3. 2020 stopijo v veljavo sledeče spremembe pri izvajanju avtobusnega prometa:

Spremembe pri izvajanju avtobusnega prometa na območju Slovenske Bistrice in Maribora

Obveščamo vas, da s 1. 3. 2020 stopijo v veljavo sledeče spremembe pri izvajanju avtobusnega prometa:

Obvestilo o spremembah v času šolskega pouka – območje Slovenske Bistrice

 1. Relacija Slovenska Bistrica – Kostanjevec – Visole – Kebelj

Obstoječ odhod ob 8:15 iz Keblja za Slovensko Bistrico se ukine.

 1. Relacija Slovenska Bistrica – Maribor
 2. Vsi odhodi iz Maribora za Slovensko Bistrico po 19:20 uri se podaljšajo do Slovenske Bistrice IMPOL.

Obstoječ odhod ob 15:40 iz Maribora za Slovensko Bistrico po avtocesti se spremeni na 15:35.

Ukineta se odhoda iz Maribora za Slovensko Bistrico ob 20:10 in 21:10.

Dodajo se novi odhodi iz Maribora za Slovensko Bistrico ob 5:35, 15:00, 20:05, 20:35, 21:05 in 21:35. Nova odhoda iz Maribora za Slovensko Bistrico ob 15:00 in 21:35 vozita preko Spodnje Polskave.

Ukinejo se odhodi iz Slovenske Bistrice za Maribor ob 16:25, 18:20, 19:20, 20:20 in 21:00.

Doda se nov odhod iz Slovenske Bistrice Impol ob 4:55 oz. 5:05 iz Slovenske Bistrice za Maribor.

Dodajo se odhodi iz Slovenske Bistrice za Maribor ob 13:55, 15:05, 16:20, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 20:35, 21:05. Novi odhodi iz Slovenske Bistrice za Maribor ob 13:55, 16:20, 19:05 in 20:35 vozijo preko Spodnje Polskave.

 1. Relacija Slovenska Bistrica – Oplotnica

Doda se nov odhod iz Slovenske Bistrice za Oplotnico ob 22:10 in povratek ob 22:30.

 1. Relacija Slovenska Bistrica – Poljčane ŽP

Doda se nov odhod iz Poljčan ŽP za Slovensko Bistrico ob 22:45 (povezave z odhodom 22:10 iz Slovenske Bistrice preko Makol do Poljčan ŽP).

 1. Relacija Makole – Poljčane ŽP

Doda se nov odhod iz Makol za Poljčane ŽP ob 22:35.

 1. Relacija Makole – Slovenska Bistrica

Obstoječ odhod ob 12:35 iz Slovenske Bistrice za Makole se spremeni na 12:40.

Obstoječ odhod ob 20:15 iz Slovenske Bistrice za Makole se spremeni na 22:10.

Obstoječ odhod ob 15:05 iz Makol za Slovensko Bistrico se spremeni na 13:10.

Doda se nov odhod iz Makol za Slovensko Bistrico ob 8:45.

Doda se nov odhod iz Slovenske Bistrice za Makole ob 6:15.

 1. Relacija Slovenska Bistrica – Ptuj

Odhod 15:20 iz Slovenske Bistrice za Ptuj se preusmeri na relaciji do Pragerskega. Sedaj vozi  preko Črešnjevca pri Slovenski Bistrici in ne preko Jožefa nad Slovensko Bistrico.

 1. Relacija Slovenska Bistrica – Črešnjevec – Spodnja Polskava – Slovenska Bistrica

Obstoječ odhod ob 15:30 iz Slovenske Bistrice za Slovensko Bistrico (krožna vožnja preko Črešnjevca in Spodnje Polskave) se ukine.

Obvestilo o spremembah v času šolskih počitnic – območje Slovenske Bistrice

 1. Relacija Slovenska Bistrica – Maribor

Obstoječ odhod ob 20:20 iz Slovenske Bistrice za Maribor se spremeni na 20:05.

Obstoječ odhod ob 21:00 iz Slovenske Bistrice za Maribor se spremeni na 21:05.

Obstoječ odhod ob 20:10 iz Maribora za Slovensko Bistrico se spremeni na 20:05.

Obstoječ odhod ob 21:10 iz Maribora za Slovensko Bistrico se spremeni na 21:05.

Obvestilo o spremembah v času šole – območje Maribor

 1. Relacija Gornja Radgona – Murska Sobota

Obstoječ odhod ob 10:30 iz Gornje Radgone za Mursko Soboto se spremeni na 9:40.

Ukine se odhod 5:20 iz Murske Sobote za Gornjo Radgono.

 1. Relacija Radlje ob Dravi – Ožbalt – Selnica ob Dravi – Maribor

Obstoječ odhod ob 11:30 iz Radlje ob Dravi za Maribor AP za se spremeni na 12:00.

 1. Relacija Majšperk –Kidričevo – Maribor

Ukine se odhod 9:25 iz Maribora za Kidričevo.

Ukine se odhod 10:25 iz Kidričevega za Maribor.

Odhod 9:40 iz Majšperk Brega za Maribor se preusmeri preko Brunšvik obračališča in Skok.

 1. Relacija Vurberk – Maribor

Ukine se odhod 16:30 iz Vurberka za Maribor.

Obstoječ odhod ob 15:20 iz Maribora za Vurberk se spremeni na 15:35.

 1. Relacija Sladki Vrh – Maribor

Obstoječ odhod ob 16:15 iz Sladkega Vrha za Maribor se spremeni na 16:10.

Obvestilo o spremembah v času šolskih počitnic – območje Maribor

 1. Relacija Radlje ob Dravi – Ožbalt – Selnica ob Dravi – Maribor

Obstoječ odhod ob 12:30 iz Radlje ob Dravi za Maribor AP za se spremeni na 12:45.

Obstoječ odhod ob 14:30 iz Radlje ob Dravi za Maribor AP za se spremeni na 14:25.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija