Potnike obveščamo, da se s 1. 5. 2023 spremeni vozni red na liniji številka 10 mestnega prometa Koper. Sprememba je na območju GORC Sermin. Sedanje postajališče GORC 3 se prestavi na nasprotni vozni pas in se preimenuje v GORC I,  uvede se novo postajališče (GORC III) v bližini tovorne železniške postaje v smeri proti AMZS-ju.

S 1. majem sprememba voznega reda linije 10 mestnega prometa Koper

Potnike obveščamo, da se s 1. 5. 2023 spremeni vozni red na liniji številka 10 mestnega prometa Koper. Sprememba je na območju GORC Sermin. Sedanje postajališče GORC 3 se prestavi na nasprotni vozni pas in se preimenuje v GORC I,  uvede se novo postajališče (GORC III) v bližini tovorne železniške postaje v smeri proti AMZS-ju.

VOZNI RED (od 1. 5. 2023 naprej):

Linija 10: Srmin GORC-Tržnica-Srmin GORC (PON-PET)

Linija 10: Srmin GORC-Tržnica-Srmin GORC (SOB., NED., PRAZNIKI)

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na spletni strani Arrive in na telefonskih številkah (05) 662-5105 ter (05) 662-5102 v delovnem času služb.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


AVVISO

 

Si informano i passeggeri che dal 01/05/2023 cambierà l’orario della linea 10 del trasporto urbano di Capodistria. Tale variazione interessa l’area GORC Sermin. L’attuale fermata GORC 3 verrà spostata sulla corsia opposta e rinominata GORC I, e verrà introdotta una nuova fermata (GORC III) nei pressi della stazione ferroviaria merci in direzione AMZS

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di Arriva e chiamando i numeri +386 (0)5 662-5105 e +386 (0)5 662-5102 durante l’orario di ufficio.

Arriva Slovenia