Obveščamo vas o spremembah voznih redov na območju delovanja družbe Arriva Štajerska, ki stopijo v veljavo 1. 9. 2019:

S 1. 9. 2019 spremembe v obratovanju linij na območju delovanja družbe Arriva Štajerska

Obveščamo vas o spremembah voznih redov na območju delovanja družbe Arriva Štajerska, ki stopijo v veljavo 1. 9. 2019:

Obvestilo o spremembah v času šole – območje Ptuj

 1. Relacija Ormož AP – Runeč

Obstoječ odhod ob 13:05 iz Ormoža za Runeč se spremeni na 13:10.

 1. Relacija Ormož AP – Ljutomer

Obstoječ odhod ob 13:30 iz Ormoža za Ljutomer se spremeni na 13:35.

 1. Relacija Miklavž/Ormožu – Kog – Miklavž/Ormožu

Obstoječ odhod ob 06:45 iz Miklavža pri Ormožu za se spremeni na 06:35.

 1. Relacija Ptuj AP – Ormož AP

Obstoječ odhod ob 06:05 iz Ptuja za Ormož se spremeni na 06:00.

Obstoječ odhod ob 14:40 iz Ormoža za Ptuj se spremeni na 14:45.

 1. Relacija Ljutomer AP – Ormož AP

Obstoječ odhod ob 10:20 iz Ljutomera za Ormož se spremeni na 10:25.

 1. Relacija Ptuj AP – Dolena Dominc

Obstoječ odhod ob 06:50 iz Ptuja za Dolena Dominc se spremeni na 06:30.

Obstoječ odhod ob 14:55 iz Dolena Dominc za Ptuj se spremeni na 15:10.

 1. Relacija Ptuj AP – Žetale

Obstoječa odhoda ob 06:08 in 15:30 iz Ptuja za Žetale se spremenita na 06:00 in 15:35.

 1. Relacija Loka/Drav.polje – Maribor AP

Obstoječ odhod ob 14:30 iz Loke na Drav.polju za Maribor se spremeni na 14:35.

 1. Relacija Starše – Maribor AP

Obstoječ odhod ob 08:35 iz Starš za Maribor se spremeni na 08:30.

 1. Relacija Ptuj AP – Sv. Tomaž

Obstoječ odhod ob 06:15 iz Ptuja za Sv. Tomaž se spremeni na 06:20.

 1. Relacija Florjan/Medribniku – Ptuj AP

Obstoječ odhod ob 04:40 iz Florjana/Medribniku za Ptuj se spremeni na 04:30.

Obstoječ odhod ob 05:30 iz Ptuja se spremeni na 05:20 in se združi s spremenjenim odhodom iz postajališča Florjan/Medribniku ob 05:48.

 1. Relacija Cirkulane – Ptuj AP

Ukineta se obstoječa odhoda ob 08:15 iz Cirkulan za Ptuj, ter odhod v povratni smeri iz Ptuja za Cirkulane ob  12:45.

 1. Relacija Ptuj AP – Podvinci – Ptuj AP

Obstoječ odhod ob 07:35 iz Ptuja za Podvince se spremeni na 07:40.

 1. Maribor AP – Ptuj AP

Obstoječ odhod ob 08:05 iz Maribora za Ptuj se spremeni na 08:10.

 1. Relacija Dornava dom – Polenšak – Dornava dom

Ukine se obstoječ odhod ob 13:50 iz Dornava dom za Polenšak.

 1. Relacija Ptuj AP – V.Varnica

Obstoječa odhoda ob 09:30 in 12:20 iz Ptuja za V.Varnico se prestavita na 09:00 in 10:00

Obstoječ odhod ob 10:00 iz V.Varnice za Ptuj se prestavi na 10:30.

 

Obvestilo o spremembah v času šole– območje Maribor

 1. Relacija Maribor – Spodnji Duplek – Vurberk

Obstoječ odhod ob 16:45 iz Vurberka za Maribor AP se spremeni na 16:30.

 1. Relacija Maribor – Lenart v Slovenskih Goricah – Gornja Radgona

Dodaten odhod ob 8:45 iz Maribora AP za Gornjo Radgono ter povratkom ob 9:45.

Dodaten odhod ob 5:35  iz Lenarta v Slovenskih Goricah za Maribor AP ter povratkom ob 6:30.

Obstoječ odhod ob 19:30 iz Maribora AP za Gornjo Radgono se spremeni na 19:00.

Obstoječ odhod ob 6:30 iz Maribora AP za Lenart v Slovenskih Goricah po ”stari cesti” se spremeni na 6:05.

 1. Relacija Maribor – Ruše – Lovrenc na Pohorju

Obstoječ odhod ob 16:45 iz Maribora AP za Smolnik obračališče se podaljša do Lovrenca na Pohorju.

Obstoječ odhod ob 17:35 iz Smolnik obračališče za Maribor AP se podaljša na odhod iz Lovrenc na Pohorju ob 17:43.

Obstoječ odhod ob 15:55 iz Smolnik obračališče za Maribor AP se ukine.

 1. Relacija Smolnik obračališče – Ruše – Selnica ob Dravi

Dodaten odhod ob 15:40 iz Smolnik obračališče za Selnico ob Dravi.

Ukine se odhod ob 7:00 iz Selnice ob Dravi za Ruše.

Ukine se odhod ob 14:40 iz Selnico ob Dravi za Ruše.

Ukine se odhod ob 14:35 iz Ruše za Selnico ob Dravi.

 1. Relacija Maribor – Ruše – Selnica ob Dravi

Obstoječ odhod ob 14:05 iz Maribora AP za Selnico ob Dravi se krajša do Bistrica/Selnici K.

Obstoječ odhod ob 7:00 iz Selnico ob Dravi za Maribor AP se krajša, da prične v Bistrica/Selnici ob 7:02.

 1. Relacija Maribor – Selnica ob Dravi

Obstoječ odhod ob 14:40 iz Selnice ob Dravi za Maribor AP se krajša, da prične v Bistrica/Selnici ob 14:40.

Dodaten odhod ob 4:30 iz Selnice ob Dravi za Maribor AP.

Ukine se odhod 6:35 iz Maribora AP za Selnico ob Dravi.

 1. Relacija Sveti Jurij ob Ščavnici – Mala Nedelja – Ljutomer

Dodaten odhod ob 20:45 iz Svetega Jurija ob Ščavnici za Ljutomer ter povratkom ob 21:30.

 1. Relacija Negova – Lokavci – Benedikt v Slovenskih Goricah

Obstoječa odhoda ob 8:00 in 10:45 iz Negove za Benedikt v Slovenskih Goricah se spremenita na 8:00 in 10:00 ter podaljšata do Lenarta v Slovenskih Goricah.

Obstoječa odhoda ob 9:30 in 11:00 iz Benedikta v Slovenskih Goricah za Negovo se spremenita na 8:30 in 10:30 ter pričneta v Lenartu v Slovenskih Goricah.

 1. Relacija Maribor – Šentilj – Trate ob Muri

Ukine se odhod ob 6:30 iz Maribora AP za Trate ob Muri.

Odhod ob 13:30 iz Maribor AP za Trate ob Muri se krajša v Sladkem Vrhu, kjer je organizirana prestopna linija Sladki Vrh – Trate ob Muri.

Odhod ob 14.45 iz Trat ob Muri za Maribor AP se krajša in prične v Sladkem Vrhu ob 14:20.

 1. Relacija Maribor – Lenart v Slovenskih Goricah – Brengova – Cerkvenjak – Sveti Jurij ob Ščavnici – Ljutomer

Obstoječ odhod ob 9:30 iz Lenarta v Slovenskih Goricah za Sveti Jurij ob Ščavnici se spremeni na 11:05.

Obstoječ odhod ob 11:15 iz Lenarta v Slovenskih Goricah za Sveti Jurij ob Ščavnici se spremeni na 12:00.

Obstoječ odhod ob 10:15 iz Maribora AP za Ljutomer se spremeni na 10:10 in na relaciji Sveti Jurij ob Ščavnici – Ljutomer preusmeri preko Male Nedelje.

Obstoječ odhod ob 15:10 iz Maribora AP za Ljutomer se na relaciji Sveti Jurij ob Ščavnici – Ljutomer preusmeri preko Male Nedelje.

Obstoječ odhod ob 11:35 iz Ljutomerja za Maribor AP se na relaciji Ljutomer – Sveti Jurij ob Ščavnici preusmeri preko Male Nedelje.

 1. Relacija Lenart v Slovenskih Goricah – Spodnja Voličina

Obstoječ odhod ob 15:10 iz Spodnje Voličine za Lenart v Slovenskih Goricah se spremeni na 15:20.

Obstoječ odhod ob 15:20 iz Lenarta v Slovenskih Goricah za Spodnjo Voličino se spremeni na 15:30.

 1. Relacija Maribor – Strma Gora – Spodnja Voličina

Obstoječ odhod ob 14:35 iz Maribora AP za Spodnjo Voličino se spremeni na 14:45.

 1. Relacija Maribor – Miklavž – Kidričevo – Apače na Dravskem Polju – Majšperk

Obstoječ odhod ob 10:25 iz Maribora AP za Apače na Dravskem polju se spremeni na 9:50 in podaljša do Majšperk Brega.

Obstoječ odhod ob 11:30 iz Apač na Dravskem Polju za Maribor AP se spremenil na 11:10 ter se podaljša iz Majšperk Brega za Maribor.

 

Obvestilo o spremembah ob nedeljah– območje Maribor 

 1. Relacija Maribor – Lenart v Slovenskih Goricah – Sveti Jurij v Slovenskih Goricah – Ljutomer

Ukine se odhod ob 17:00 iz Lenarta v Slovenskih Goricah za Ljutomer.

Ukine se odhod ob 18:10 iz Ljutomera za Maribor AP.

 

Obvestilo o spremembah v času šolskega pouka – območje Slovenske Bistrice 

 1. Relacija Slovenska Bistrica – Maribor

Obstoječ odhod ob 18:20 iz Maribora za Slovensko Bistrico se spremeni na 18:35.

Dodaten odhod ob 10:55 iz Slovenske Bistrice Impol za Maribor po avtocesti ter povratkom ob 11:35.

Dodaten odhod ob 17:50 iz Slovenske Bistrice za Maribor ter povratkom ob 18:05.

 1. Relacija Rogaška Slatina – Poljčane – Slovenska Bistrica

Obstoječ odhod ob 9:20 iz Slovenske Bistrice za Poljčane ŽP se spremeni na 9:00.

Obstoječ odhod ob 11:35 iz Slovenske Bistrice za Poljčane ŽP se spremeni na 12:50.

Obstoječ odhod ob 10:10 iz Poljčane ŽP za Slovensko Bistrico se spremeni na 12:00.

Dodaten odhod ob 9:45 iz Slovenske Bistrice za Rogaško Slatino ter povratkom ob 10:45.

 1. Relacija Slovenska Bistrica – Oplotnica

Dodaten odhod ob 10:00 iz Slovenske Bistrice za Oplotnico ter povratkom ob 10:30.

Obstoječ odhod ob 9:20 iz Slovenske Bistrice za Oplotnico se spremeni na 9:00.

Obstoječ odhod ob 12:15 iz Slovenske Bistrice za Oplotnico se spremeni na 11:40.

Obstoječ odhod ob 20:20 iz Slovenske Bistrice za Oplotnico se spremeni na 20:10.

Obstoječ odhod ob 20:40 iz Oplotnice za Slovensko Bistrico se spremeni na 20:35.

Obstoječ odhod ob 10:10 iz Oplotnice za Slovensko Bistrico se spremeni na 9:25.

 1. Relacija Oplotnica – Slovenske Konjice

Dodaten odhod ob 12:05 iz Oplotnice za Slovenske Konjice ter povratkom ob 12:20.

 1. Relacija Slovenska Bistrica – Črešnjevec – Pragersko ŽP

Obstoječ odhod ob 15:20 iz Slovenske Bistrice za Pragersko ŽP se spremeni na 15:30.

 1. Relacija Slovenska Bistrica – Makole

Obstoječ odhod ob 18:30 iz Slovenske Bistrice za Makole se spremeni na 20:15.

Obstoječ odhod ob 8:35 iz Makol za Slovensko Bistrico se spremeni na 8:15.

 1. Relacija Slovenska Bistrica – Kostanjevec – Visole – Veliko Tinje – Kebelj

Dodal se odhod ob 8:00 iz Keblja za Slovensko Bistrico.

Obstoječ odhod ob 9:45 iz Slovenske Bistrice za Kebelj se spremeni na 8:45.

Obstoječ odhod ob 10:25 iz Keblja za Slovensko Bistrico se spremeni na 9:20.

 1. Relacija Poljčane ŽP – Makole

Obstoječ odhod ob 9:40 iz Poljčane ŽP za Makole se spremeni na 9:30.

Obstoječ odhod ob 11:55 iz Poljčane ŽP za Makole se spremeni na 11:10.

Obstoječ odhod ob 19:55 iz Poljčane ŽP za Makole se spremeni na 21:00.

Obstoječ odhod ob 6:20 iz Makol za Poljčane ŽP se spremeni na 6:25.

Obstoječ odhod ob 7:55 iz Makol za Poljčane ŽP se spremeni na 7:50.

Obstoječ odhod ob 9:55 iz Makol za Poljčane ŽP se spremeni na 9:45.

Obstoječ odhod ob 12:30 iz Makol za Poljčane ŽP se spremeni na 11:30.

Obstoječ odhod ob 19:30 iz Makol za Poljčane ŽP se spremeni na 20:45.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija