Obveščamo vas, da se bo predprodaja subvencioniranih vozovnic za študente za novo študijsko leto pričela 21. 9. 2022.

Predprodaja subvencioniranih vozovnic za študente za novo šolsko leto 2022/2023

Obveščamo vas, da se bo predprodaja subvencioniranih vozovnic za študente za novo študijsko leto pričela 21. 9. 2022.

Študentom je že danes omogočena spletna oddaja vlog preko portala eUprava in oddaja vlog za izdajo subvencioniranih vozovnic za novo študijsko leto 2022/2023 prodajnih mestih. Za uspešno oddajo vloge je potreben predhodni vpis na izobraževalno ustanovo.

Z novim študijskim letom sta na vlogo dodana dva nova mestna prometa, to sta Celje in Krško. Prav tako so v sistem IJPP dodani mestni prometi Jesenice, Kranj in Koper, kar pomeni, da je omogočena prodaja mestnih subvencioniranih vozovnic za navedene mestne promete na prodajnih mestih vseh prevoznikov.

Cene vozovnic za mestne promete:

Obveščamo vas, da se bo predprodaja subvencioniranih vozovnic za študente za novo študijsko leto pričela 21. 9. 2022.

Cena mesečne subvencionirane vozovnice in vozovnice za 10 voženj na mesec ostaja nespremenjena.

Več informacij na: https://arriva.si/avtobusni-prevozi/ijpp/

Preberi tudi: https://arriva.si/novice/obcinske-subvencije-subvencioniranih-ijpp-vozovnic/

Arriva Slovenija

Vir: https://subvencije.ijpp.si