Potnike obveščamo, da je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravil oziroma posodobil priporočila za izvajanje javnih prevozov, ki jih morajo upoštevati potniki. Povzemamo bistvena priporočila.

Posodobljena priporočila NIJZ za izvajanje javnih prevozov

Potnike obveščamo, da je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravil oziroma posodobil priporočila za izvajanje javnih prevozov, ki jih morajo upoštevati potniki. Povzemamo bistvena priporočila.

Z namenom preprečevanja širjenja okužb s COVID-19 je med vožnjo z avtobusi še naprej obvezna uporaba zaščitnih mask in razkuževanje rok z razkužilom, ki je nameščeno pri vstopnih in izstopnih vratih.

Potnike prosimo, da spoštujejo sprejete ukrepe in tako poskrbijo za svojo varnost in varnost drugih potnikov ter voznika/-ce. Na avtobus naj ne vstopajo, če niso zdravi, upoštevajo naj higieno kašlja, spoštujejo primerno medsebojno razdaljo, nosijo zaščitno masko in se te ne dotikajo, si razkužijo roke pri vstopu in izstopu ter se med vožnjo dotikajo čim manj površin v avtobusu.

Vstop na vozila je omogočen le pri prvih vratih, izstop iz vozila je omogočen pri drugih in zadnjih vratih.

Po novem se prevoz v medkrajevnem javnem prevozu izvaja brez stojišč. Na avtobusu lahko potujete le, če sedite. Na voljo so vsi sedeži v vozilu razen prva vrsta za voznikom (prvi štirje sedeži).

V mestnem prometu so stojišča dovoljena in so označena s posebnim znakom.

Vsa vozila so opremljena z infografikami, ki potnike seznanjajo s pravili načina vožnje na vozilu.

Imetnike subvencioniranih brezplačnih vozovnic za upokojence, osebe starejše od 65 let, invalide in vojne veterane prosimo, da v kolikor je to možno, potujejo, ko vozila niso polno zasedena, da se zmanjša nevarnost morebitnega prenosa okužb.

Podrobnejša priporočila in razlage najdete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija