Obveščamo vas, da bodo zaradi izvedbe 6. Istrskega maratona v nedeljo 14.9.2019 med 10.30 in 12.50 uro spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper:

OBVESTILO/AVVISO: Spremenjeno izvajanje mestnega prometa Koper zaradi Istrskega maratona, 14. 4.

Obveščamo vas, da bodo zaradi izvedbe 6. Istrskega maratona v nedeljo 14.9.2019 med 10.30 in 12.50 uro spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper:

Linija MP štev. 1 Koper-(Šalara)-Kampel-Koper

 • Vozi iz AP Koper-Supernova, po Ferrarski, Ljubljanski (z ustavljanjem do postajališča Stadion) in po voznem redu za Šalaro, Kampel. V odhodu iz Kampela (Šalare) vozi po voznem redu do postajališča Lesnina, po Ferrarski do postajališča Luka-Supernova-AP

Linija MP štev. 2 Koper-Markovec-Bolnica-Koper

 • Vozi iz AP Koper-Supernova, po Ferrarski, Ljubljanski (z ustavljanjem na postajališču Stadion), obvoznici (AC) do postajališča Mandrač in po voznem redu za Markovec-Bolnica. V odhodu iz Bolnice (Markovca) vozi do postajališča Pasarela, po cesti Z.P. Godina in Ferrarski do postajališča Luka-Supernova-AP

Linija MP štev. 4 Šalara-Olmo-Tržnica-Žusterna-Olmo-Šalara

 • v času med 10.30 in 13.20 linija uro ne bo obratovala

Linija MP štev. 5 in 6 (med 10.00 in 13.20 uro) Potniški terminal/Brolo-Žusterna-Markovec-Potniški t./Brolo

 • avtobusno postajališče Potniški terminal se prestavi na plato potniškega terminala (vhod v Marino), enako velja za postajališče Trg Brolo
 • avtobusi vozijo iz potniškega terminala po Ferrarski, Ljubljanski (z ustavljanjem na postajališču Stadion), obvoznici (AC) in cesti Vena Pilona (z ustavljanjem na postajališču Vena Pilona) do postajališča Markovec Center za Gradom (z opravljeno krožno vožnjo).

V odhodu iz Markovca (po opravljeni krožni vožnji) vozi po cesti Vena Pilona (ustavljanje na postajališču Nova K), cesti Z.P. Godina in Ferrarski na potniški terminal

Linija MP štev. 7 Potniški terminal-Markovec-Potniški terminal

 • avtobusno postajališče Potniški terminal se prestavi na plato potniškega terminala (vhod v Marino)
 • avtobusi vozijo iz potniškega terminala po Ferrarski, Ljubljanski (z ustavljanjem na postajališču Stadion) in po obvoznici (AC) do postajališča Nova ter po voznem redu (Markovec-Rozmanova) do postajališča Nova, po cesti Z.P. Godina in Ferrarski na potniški terminal

Linija MP štev. 8 Potniški terminal-Olmo-Potniški terminal

 • avtobusno postajališče Potniški terminal se prestavi na plato potniškega terminala (vhod v Marino)
 • avtobusi vozijo iz potniškega terminala po Ferrarski in Ljubljanski do postajališča Stadion ter po voznem redu (Rozmanova-Olmo) do postajališča Lesnina in po Ferrarski na potniški terminal

V času prireditve niso v uporabi naslednja avtobusna postajališča: Trg Brolo (prestavi se na plato potniškega terminala – vhod v Marino) Sv. Ana, Sv. Ana V.n., Kosovelov trg, Banka (obe), Zeleni park, Tržnica, Žusterna III, Krožna, Krožna K, Molet in Žusterna (obe) . Avtobusno postajališče Potniški terminal se v času zapore prestavi na plato potniškega terminala (vhod v Marino).

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 662-5105 in 662-5103.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija

 


 

AVVISO

 

Si avvisa la gentile clientela che per la 6a edizione della “Maratona Istriana” che avrà luogo domenica,   14.9.2019 dalle ore  10.30 alle ore 12.50,  verrà modificato il servizio delle linee urbane:

 • 1 Capodistria – Campel – Capodistria
 • 2 Capodistria – Monte Marco – Ospedale – Capodistria 
 • 4 Salara – Olmo – Mercato – Giusterna – Mercato – Olmo – Salara
 • 5 Piazza Brolo – Giusterna – Monte Marco – Piazza Brolo
 • 6 Terminal Passeggeri – Giusterna – Monte Marco – Terminal Passeggeri 
 • 7 Terminal Passeggeri – Monte Marco – Terminal Passeggeri
 • 8 Terminal Passeggeri – Olmo – Terminal Passeggeri

Durante l’evento non verranno servite le seguenti fermate degli autobus: Piazza  Brolo (trasferita sul rialzo del terminal passeggeri – entrata in Marina) Sv. Ana, Sv. Ana V.n., Kosovelov trg, Banka (entrambi), Zeleni park, Tržnica, Žusterna III, Krožna, Krožna K, Molet e Žusterna (entrambi) . La fermata degli autobus Terminal Passeggeri, durante la chiusura della tratta, viene trasferita sul  rialzo del terminal passeggeri (entrata in Marina).

Per le ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgersi al seguente numero telefonico 662-5103 in 662-5105.

Arriva Slovenija