Obveščamo vas, da bodo zaradi prireditve »Fešta kalamarov in Mediterana« dne 11. 7. 2019 med 16.00 in 02.00 uro ter, 12., 13. in 14. julija 2019 med 10.00 in 03.00 uro naslednjega dne spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa:

OBVESTILO/AVVISO: Spremenjeno izvajanje mestnega prometa Koper dne 11., 12., 13. in 14. 7. zaradi prireditve

Obveščamo vas, da bodo zaradi prireditve »Fešta kalamarov in Mediterana« dne 11. 7. 2019 med 16.00 in 02.00 uro ter, 12., 13. in 14. julija 2019 med 10.00 in 03.00 uro naslednjega dne spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa:

  • Linija štev. 6 Potniški t.-Markovec-Potniški t.
  • Linija štev. 7 Potniški t.-Kraljeva-Rozmanova-Potniški t.
  • Linija štev.8 Potniški t.-Rozmanova-Olmo-Potniški t.

Avtobusno postajališče Potniški terminal se v času zapore prestavi na plato potniškega terminala (vhod v Marino).

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 662-5105 in 662-5103. Želimo vam varno in udobno vožnjo.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


A V V I S O

Vi avvisiamo che a causa della manifestazione, 11.7. dalle ore 16.00 alle ore  02.00., 12., 13. e 14.7.2019 dalle ore 10.00 alle 03.00 verrá cambiato il transito del traffico urbano sui tratti:

– Linea numero 6 Terminale passeggeri-Monte Marco-Terminale passeggeri

– Linea numero 7 Terminale passeggeri-via Kralj-via Rozman-Terminale passeggeri

– Linea numero 8 Terminale passeggeri-via Rozman-Olmo-Terminale passeggeri

Gli arrivi e le partenze verranno effettuati alla fermata di fronte all’ormeggio delle navi da crociera.

Per le ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgersi al seguente numero telefonico 662-50105 in 662-5103.

Arriva Slovenija