Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve »Fantazima v Čudolandiji« dne 29.11.2019 (petek) od 18.00 ure dalje spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa:

OBVESTILO//AVVISO: Spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper zaradi prireditve Fantazima v Čudolandiji

Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve »Fantazima v Čudolandiji« dne 29.11.2019 (petek) od 18.00 ure dalje spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa:

  • Linija štev. 6 Potniški t.-Markovec-Potniški t.

Odhod in prihod na Potniški terminal je na platoju za pristajanje potniških ladij. V odhodu iz Markovca vozi po voznem redu do postajališča Zeleni park od koder nadaljuje mimo Banke in po Ferrarski na Potniški terminal.

  • Linija štev. 7 Potniški t.-Kraljeva-Rozmanova-Potniški t.

Odhod in prihod na Potniški terminal je na platoju za pristajanje potniških ladij. V odhodu iz Rozmanove vozi po voznem redu do postajališča Zeleni park od koder nadaljuje mimo Banke in po Ferrarski na Potniški terminal.

  • Linija štev.8 Potniški t.-Rozmanova-Olmo-Potniški t.

Odhod in prihod na Potniški terminal je na platoju za pristajanje potniških ladij. V odhodu iz Olma vozi po voznem redu do postajališča Banka I od koder nadaljuje mimo Banke in po Ferrarski na Potniški terminal.

Avtobusno postajališče Potniški terminal se v času zapore prestavi na plato potniškega terminala (vhod v Marino).

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 662-5013 in 662-5105.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


AVVISO

Si avvisa la gentile clientela che in occasione dell’evento »Fantazima v Čudolandiji«, che si terrà venerdì, 29 novembre 2019, le linee urbane subiranno le seguenti modifiche a partire dalle ore 18.00:

– Linea numero 6 Terminale passeggeri – Monte San Marco – Terminale passeggeri

Partenza e arrivo al terminale passeggeri sulla piattaforma di ormeggio delle navi. Da Monte San Marco la linea procede regolarmente fino alla fermata “Zeleni park”, per poi procedere verso la banca e lungo Via Ferrara fino al terminale passeggeri.

– Linea numero 7 Terminale passeggeri – Via Kralj – Via Rozman – Terminale passeggeri

Partenza e arrivo al terminale passeggeri sulla piattaforma di ormeggio delle navi. Da Via Rozman la linea procede regolarmente fino alla fermata “Zeleni park”, per poi procedere verso la banca e lungo via Ferrara fino al terminale passeggeri.

– Linea numero 8 Terminale passeggeri – Via Rozman – Olmo-Terminale passeggeri

Partenza e arrivo al terminale passeggeri sulla piattaforma di ormeggio delle navi. Da Olmo la linea procede regolarmente fino alla fermata Banca I, per poi procedere verso la banca e lungo via Ferrara fino al terminale passeggeri.

Gli arrivi e le partenze verranno effettuati alla fermata di fronte all’ormeggio delle navi da crociera (entrata nella Marina).

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgersi al seguente numero telefonico 662-50103 in 662-5105.

Arriva Slovenija