Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve » Rumena noč« v času od 26. 7. do 28. 7.in od 2. 8. do 4. 8. 2019. po 17.00 uri spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper in primestne linije Koper-Piran-Koper:

OBVESTILO/AVVISO: Spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper in linije Koper-Piran-Koper zaradi prireditve Rumena noč

Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve » Rumena noč« v času od 26. 7. do 28. 7.in od 2. 8. do 4. 8. 2019. po 17.00 uri spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper in primestne linije Koper-Piran-Koper:

 • linija št. 1 Koper-(Šalara) Kampel-Koper
 • linija št. 2 Koper-Markovec-Bolnica-Koper
 • linija št. 4 Šalara-Olmo-Tržnica-Žusterna-Olmo-Šalara
 • linija št. 6 Potniški terminal – Žusterna – Markovec – Potniški terminal
 • linija št. 7 Potniški terminal – Markovec – Rozmanova – Potniški Terminal
 • linija št. 8 Potniški terminal – Olmo – Potniški Terminal
 • Linija Koper-Piran-Koper 

V času prireditve niso v uporabi avtobusna postajališča: Potniški terminal (nadomestno na platoju za pristajanje potniških ladij in Zeleni park (nadomestno Banka).

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (05) 662-5105 in  (05) 662-5103.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


A V V I S O

Si avvisa la gentile Utenza che in occasione della manifestazione »La notte gialla« dal 26/7 al 28/7/ e dal 2/8 al 4/8 2019 verranno modificati i percorsi delle linee del trasporto urbano di Capodistria e della linea suburbana Capodistria-Pirano-Capodistria dalle ore 17.00 in poi:

 • 1 Capodistria – Campel – Capodistria
 • 2 Capodistria – Monte Marco – Ospedale – Capodistria
 • 4 Salara – Olmo – Mercato – Giusterna – Mercato – Olmo – Salara
 • 6 Terminal Passeggeri – Giusterna – Monte Marco – Terminal Passeggiero
 • 7 Terminal Passeggeri – Monte Marco – Via Rozman– Terminal Passeggeri
 • 8 Terminal Passeggeri – Olmo – Terminal Passeggeri Linea Capodistria-Pirano- Capodistria

Durante l’evento non saranno servite le fermate dell’autobus: Potniški terminal (in alternativa sulla piattaforma di arrivo delle navi passeggeri e Zeleni park (in alternativa Banca).

Per le ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgersi al seguente numero telefonico (05) 662-5105 in (05) 662-5103.

Arriva Slovenia