Zaradi prireditve »Triatlon za pokal Istre 2021« bo 12. 6. 2021 (sobota), med 12.00 in 21.00 uro, spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa na linijah:

OBVESTILO/AVVISO: Spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa Koper zaradi prireditve »Triatlon za pokal Istre 2021«

Zaradi prireditve »Triatlon za pokal Istre 2021« bo 12. 6. 2021 (sobota), med 12.00 in 21.00 uro, spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa na linijah:

MESTNI PROMET KOPER

 • Linija MP štev. 1 Koper-(Šalara)-Kampel-Koper 
 • Linija MP štev. 2 Koper-Markovec-Bolnica-Koper
 • Linija MP štev. 4 Šalara – Olmo – Tržnica – Žusterna – Tržnica – Olmo – Šalara – linija ne obratuje
 • Linija MP štev. 5 Trg Brolo-Žusterna-Markovec-Trg Brolo 
 • Linija MP štev. 6 Potniški terminal-Žusterna-Markovec-Potniški terminal 
 • Linija MP štev. 7 Potniški t.-Markovec-Potniški t.
 • Linija MP štev. 8 Potniški t.-Olmo-Potniški t. 
 • Linija MP štev. 9 Koper AP-Žusterna parkirišče-Potniški terminal-Koper AP – linija ne obratuje
 • Linija MP štev. 10 Koper-Srmin GORC-Tržnica-Srmin GORC-Koper

V času prireditve niso v uporabi naslednja avtobusna postajališča: avtobusno postajališče Potniški terminal se v času zapore prestavi na plato potniškega terminala (vhod v Marino), Tržnica, Zeleni park, Žusterna (v obeh smereh), Žusterna parkirišče, Molet, Krožna K, Dolga Reber, Žusterna III (v obeh smereh) in Beblerjeva K.

MEDKRAJEVNA LINIJA

Koper-Piran-Koper     

 • V odhodu iz Kopra vozi do postajališča Koper V.n.-Banka, po Ljubljanski (z ustavljanjem na postajališču Stadion) in obvoznici (AC) proti Izoli.
 • V obratni smeri (iz Pirana proti Kopru) bodo avtobusi vozili po voznem redu do postajališča Koper Mandrač, po cesti ZP Godina-Banka-Luka-avtobusna postaja.
 • V času spremenjenega prometnega režima so izven uporabe naslednja avtobusna postajališča: Koper Zeleni park (nadomestno Banka) in Tržnica (nadomestni Banka in Stadion).

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (05) 662-5103 in (05) 662-5105.

Hvala za razumevanje.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


AV V I S O

Vi avvisiamo che a causa del evento »Triatlon za pokal Istre 2021«  del 12.6.2021 dalle ore 12.00 alle 21.00 verrà cambiato il transito del traffico urbano  e suburbano:

TRAFFICO URBANO:

 • 1 Capodistria – Campel – Capodistria
 • 2 Capodistria – Monte Marco – Ospedale – Capodistria 
 • 4 Salara – Olmo – Mercato – Giusterna – Mercato – Olmo Salara – La linea non viene servita. 
 • 5 Piazza Brolo – Giusterna – Monte Marco – Piazza Brolo
 • 6 Terminal Passeggeri – Giusterna – Monte Marco – Terminal Passeggeri 
 • 7 Terminal Passeggeri – Monte Marco – Terminal Passeggeri
 • 8 Terminal Passeggeri – Olmo – Terminal Passeggeri
 • 9 Capodistria – Giusterna parcheggio – Terminale passeggeri – Capodistria – La linea non viene servita.
 • 10 Capodistria – GORC Sermino – Mercato -GORC Sermino – Capodistria

Durante la manifestazione non saranno in vigore le fermate presso: St.Anna Riva Janko Premrl-Vojko, St.Anna, Piazza Brolo,  Piazza Kosovel, Banca (ambedue),  Mercato, Zeleni park Giusterna (ambedue), Giusterna parcheggio, Moleto, Strada circolare inc., Costa lunga, Giusterna III (ambedue) e Via Aleš Bebler inc.  La fermata presso Terminal Passeggeri si sposta all’area Terminal Passeggeri la fermata presso Terminal Passeggeri si sposta all’area Terminal Passeggero.

TRAFFICO SUBURBANO:

Linea Capodistria-Pirano-Capodistria

 

 • In partenza da Capodistria viaggia sino alla fermata di Capodistria V.n.-Banka, sulla Ljubljanska (con fermata alla stazione Stadion) e sulla circonvallazione (AC) verso Isola.
 • Dalla direzione opposta (da Pirano verso Capodistria) gli autobus seguiranno l’orario dalla fermata di Capodistria Mandrač, sulla strada ZP Godina-Banka-Luka-fermata autobus.
 • Durante il regime di viaggio modificato non verrano servite le seguenti fermate: Capodistria Zeleni park (sostituita da Banka) e Mercato (sostituite da Banka e Stadion).

Per le ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgersi al seguente numero telefonico 662-50103 in 662-5105.

Arriva Slovenija