Obveščamo vas, da 25. 6. 2019 v mestnem prometu Piran stopi v veljavo spremenjen vozni red. Bistvena sprememba je v ukinitvi prevozov na relaciji Piran – Tartinijev trg – Piran. Vozni red velja do 30. 9. 2019.

OBVESTILO/AVVISO: S 25.6. se spremenijo vozni redi v mestnem prometu Piran

Obveščamo vas, da 25. 6. 2019 v mestnem prometu Piran stopi v veljavo spremenjen vozni red. Bistvena sprememba je v ukinitvi prevozov na relaciji Piran – Tartinijev trg – Piran. Vozni red velja do 30. 9. 2019.

VOZNI REDI (veljajo od 25. 6. – 30. 9. 2019)

Informacije o spremembah lahko dobite na Avtobusni postaji Lucija (TPC), telefon 05 671-31-22.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


A V V I S O

Si avvisa la gentile clientela che dal 25.6.2019 per le linee urbane di Pirano entra in vigore il nuovo orario modificato. La modifica fondamentale è la soppressione dei trasporti sulla tratta Pirano – Piazza Tartini – Pirano. L’orario sara valido dal’30.9.2019.

Eventuali altre informazioni sulle modifiche sono disponibili presso la Fermata degli autobus di Lucia  (TPC) telefono 05 671-31.

Vi auguriamo un viaggio sicuro e piacevole.

Arriva Slovenija