Obveščamo vas, da od 25. 6. 2022 prične v mestnem prometu Piran veljati spremenjen vozni red. Bistvena sprememba je v ukinitvi prevozov na relaciji Piran–Tartinijev trg–Piran. Vozni red velja do 31. 8. 2022.

OBVESTILO/AVVISO: S 25.6. se spremenijo vozni redi v mestnem prometu Piran

Obveščamo vas, da od 25. 6. 2022 prične v mestnem prometu Piran veljati spremenjen vozni red. Bistvena sprememba je v ukinitvi prevozov na relaciji Piran–Tartinijev trg–Piran. Vozni red velja do 31. 8. 2022.

VOZNI REDI (veljajo od 25. 6. – 31. 8. 2022)

Informacije o spremembah lahko dobite na Avtobusni postaji Lucija (TPC) telefon 05 671-31-22.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


A V V I S O

Si avvisa la gentile clientela che dal 25.6.2022 per le linee urbane di Pirano entra in vigore il nuovo orario modificato. La modifica fondamentale è la soppressione dei trasporti sulla tratta Pirano – Piazza Tartini – Pirano. L’orario sara valido dal’31.8.2022.

Eventuali altre informazioni sulle modifiche sono disponibili presso la Fermata degli autobus di Lucia  (TPC) telefono 05 671-31-22.

Vi auguriamo un viaggio sicuro e piacevole.

Arriva Slovenija